Deel uw kennis over sociale verloskunde

Op 16 maart 2023 organiseert SCEM het congres Sociale verloskunde. Zij kunnen hiervoor nog voorstellen voor de programmering gebruiken. Een mooie gelegenheid om uw kennis… Overige publicatie | 14 september 2022

Berucht, gevreesd en niet altijd herkend (NTOG #2019-2)

De groep-A-streptokok (GAS) is een beruchte verwekker van een scala aan relatief onschuldige infecties. Echter in zeldzame gevallen kan een GAS leiden tot levensbedreigende ziektebeelden… Overige publicatie | 25 maart 2019

Eén jaar perinatale audit hyperbilirubinemie in Noord-Nederland (NTOG #2019-2)

Ondanks de implementatie van de Richtlijn Preventie, diagnostiek en behandeling van hyperbilirubinemie bij pasgeborenen geboren na een zwangerschapsduur van meer dan 35 weken, worden jaarlijks… Overige publicatie | 25 maart 2019

Waar, en van wie ontvangt de zwangere haar zorg? (NTOG #2019-2)

Doel van dit onderzoek is inzicht te krijgen over hoe het de zwangere vergaat nadat zij een bepaald zorgpad toebedeeld heeft gekregen tijdens het multidisciplinair… Overige publicatie | 25 maart 2019

Evaluatie van de kwaliteit van pijnbestrijding durante partu in een derdelijnsziekenhuis (NTOG #2019-1)

In dit retrospectief dossieronderzoek in het Radboudumc in Nijmegen is gekeken naar de kwaliteit van de pijnbestrijding durante partu. Er is gekeken naar epidurale analgesie… Overige publicatie | 25 maart 2019

Praktijkvariatie gentle sectio caesarea bij ziekenhuizen in Noord-Nederland (NTOG #2019-1)

Sinds 2013 wordt de gentle sectio caesarea uitgevoerd in Nederland. De focus van de gentle sectio caesarea ligt op het simuleren van een aantal aspecten… Overige publicatie | 25 maart 2019

Praktijkvariatie in diagnostiek en behandeling: Verminderde kindsbewegingen (NTOG #2018-8)

Zwangeren die minder kindsbewegingen voelen, worden vaak gezien in de verloskundige praktijk. Vanwege het verhoogd risico op doodgeboorte en neonatale morbiditeit is dat een probleem.… Overige publicatie | 25 maart 2019

Incomplete blaaslediging postpartum: fysiologie of pathologie? (NTOG #2018-8)

Postpartum urineretentie (PUR), onderverdeeld in het absolute onvermogen om spontaan te kunnen plassen en incomplete blaaslediging, is een veelvoorkomend verschijnsel na een vaginale baring. Onder… Overige publicatie | 25 maart 2019

Vaginaal reinigen bij een secundaire sectio ter voorkoming van endometritis? (NTOG 2018 #7))

Endometritis is een veel voorkomende complicatie na een secundaire sectio welke behandeld wordt middels intraveneuze antibiotica. Dit zorgt vaak voor een verlengde opnameduur. Een internationale meta-analyse van goede methodologische kwaliteit met… Overige publicatie | 13 december 2018

Glucosecontroles bij de neonaat: effectieve diagnostiek of overbodige zorg? (NTOG 2018 #7)

Al jaren speelt de discussie tussen de eerstelijnsverloskundigen en de tweedelijnszorg of een zwangere met diabetes gravidarum die goed gereguleerd is met een dieet, in de eerste lijn… Overige publicatie | 13 december 2018