Berucht, gevreesd en niet altijd herkend (NTOG #2019-2)

De groep-A-streptokok (GAS) is een beruchte verwekker van een scala aan relatief onschuldige infecties. Echter in zeldzame gevallen kan een GAS leiden tot levensbedreigende ziektebeelden… Overige publicatie | 25 maart 2019

Eén jaar perinatale audit hyperbilirubinemie in Noord-Nederland (NTOG #2019-2)

Ondanks de implementatie van de Richtlijn Preventie, diagnostiek en behandeling van hyperbilirubinemie bij pasgeborenen geboren na een zwangerschapsduur van meer dan 35 weken, worden jaarlijks… Overige publicatie | 25 maart 2019

Waar, en van wie ontvangt de zwangere haar zorg? (NTOG #2019-2)

Doel van dit onderzoek is inzicht te krijgen over hoe het de zwangere vergaat nadat zij een bepaald zorgpad toebedeeld heeft gekregen tijdens het multidisciplinair… Overige publicatie | 25 maart 2019

Evaluatie van de kwaliteit van pijnbestrijding durante partu in een derdelijnsziekenhuis (NTOG #2019-1)

In dit retrospectief dossieronderzoek in het Radboudumc in Nijmegen is gekeken naar de kwaliteit van de pijnbestrijding durante partu. Er is gekeken naar epidurale analgesie… Overige publicatie | 25 maart 2019

Praktijkvariatie gentle sectio caesarea bij ziekenhuizen in Noord-Nederland (NTOG #2019-1)

Sinds 2013 wordt de gentle sectio caesarea uitgevoerd in Nederland. De focus van de gentle sectio caesarea ligt op het simuleren van een aantal aspecten… Overige publicatie | 25 maart 2019

Praktijkvariatie in diagnostiek en behandeling: Verminderde kindsbewegingen (NTOG #2018-8)

Zwangeren die minder kindsbewegingen voelen, worden vaak gezien in de verloskundige praktijk. Vanwege het verhoogd risico op doodgeboorte en neonatale morbiditeit is dat een probleem.… Overige publicatie | 25 maart 2019

Incomplete blaaslediging postpartum: fysiologie of pathologie? (NTOG #2018-8)

Postpartum urineretentie (PUR), onderverdeeld in het absolute onvermogen om spontaan te kunnen plassen en incomplete blaaslediging, is een veelvoorkomend verschijnsel na een vaginale baring. Onder… Overige publicatie | 25 maart 2019

Vaginaal reinigen bij een secundaire sectio ter voorkoming van endometritis? (NTOG 2018 #7))

Endometritis is een veel voorkomende complicatie na een secundaire sectio welke behandeld wordt middels intraveneuze antibiotica. Dit zorgt vaak voor een verlengde opnameduur. Een internationale meta-analyse van goede methodologische kwaliteit met… Overige publicatie | 13 december 2018

Glucosecontroles bij de neonaat: effectieve diagnostiek of overbodige zorg? (NTOG 2018 #7)

Al jaren speelt de discussie tussen de eerstelijnsverloskundigen en de tweedelijnszorg of een zwangere met diabetes gravidarum die goed gereguleerd is met een dieet, in de eerste lijn… Overige publicatie | 13 december 2018

Bevallen is opstaan! (NTOG 2018#7)

Hoewel horizontaal bevallen de huidige trend lijkt te zijn in de klinische setting, blijkt uit onderzoek dat dit tot meer vaginale kunstverlossingen en sectio’s leidt. Dit is een… Overige publicatie | 13 december 2018