Richtlijn foetale groeirestrictie (NTOG 2018 #5)

In oktober 2017 is de herziene richtlijn Foetale Groei Restrictie verschenen. De belangrijkste veranderingen voor het veld, een aantal discussiepunten over mogelijke toekomstige ontwikkelingen en het proces van… Overige publicatie | 15 oktober 2018

Modus partus en uitkomsten kind (NTOG 2018 #4)

‘Medisch ingrijpen bij bevalling van invloed op gezondheid kind’ kopt de NOS over een recent verschenen Australisch-Nederlandse studie in Birth (Peters, Birth 2018). Kinderen die middels een kunstverlossing geboren waren, blijken post-partum en… Overige publicatie | 20 september 2018

De physician assistant klinisch verloskundige in Nederland (NTOG 2018 #4)

Ongeveer een derde van de verloskundigen in Nederland werkt als klinisch verloskundige. Er is op dit moment geen erkend specialistenregister van deze groep verloskundigen noch is helder… Overige publicatie | 2 juli 2018

Embryonale gezondheid en virtuele realiteit (NTOG 2018 #3)

Abnormale embryonale en placentaire groei en ontwikkeling zijn van invloed op het zwangerschapsverloop, de gezondheid van de pasgeborene en zelfs op de gezondheid van het kind en de… Overige publicatie | 2 juli 2018

Het zikavirus op Curaçao (NTOG 2018 #3)

In deze studie werd gekeken naar de prevalentie en organisatie van ZIKV zorg op Curaçao tussen februari 2016 tot maart 2017. Zwangere vrouwen met laboratorium bewezen ZIKV of… Overige publicatie | 2 juli 2018

Gezamenlijke intakebespreking, betere uitkomsten? (NTOG 2018 #3)

De obstetrische zorg in Nederland is verdeeld over verschillende zorglagen. Goede samenwerking tussen eerste, tweede en derde lijn is essentieel voor optimale obstetrische zorg en integrale zorg lijkt… Overige publicatie | 2 juli 2018

Ouder zwanger, eerder inleiden? (NTOG 2018 #2)

Het is bekend dat vanaf 41 weken zwangerschapsduur het risico van perinatale sterfte toeneemt (Smith AJOG 2001). Dit komt onder andere door relatieve placenta-insufficiëntie: de placenta wordt ‘te oud’. Daarom… Overige publicatie | 28 juni 2018

Nederlandse geboortezorg vanuit internationaal perspectief (NTOG 2018 #2)

Afgelopen juni was de International Congres for Midwives, een triënnaal congres vergelijkbaar met het FIGO-wereldcongres (zie kader). Daar aanwezig waren Franca Cadee, voorzitter van de International Confederation… Overige publicatie | 28 juni 2018

Evaluatie van vijf jaar stuitbevallingen in het OLVG Amsterdam (NTOG 2018 #1)

Tot op heden is er geen consensus over de modus partus bij eenlingen in stuitligging. Tevens is er grote variatie bij Nederlandse ziekenhuizen in de aantallen… Overige publicatie | 28 juni 2018

Zorg op maat in de verloskunde, verklaard vanuit de geschiedenis (NTOG 2017 #6)

Nederlandse zwangeren lijken steeds vaker om zorg op maat te vragen. Dit kan verschillende verklaringen hebben. Enerzijds is het aantal zorgverleners dat zorg levert aan een individuele zwangere… Overige publicatie | 21 juni 2018