Vaginaal reinigen bij een secundaire sectio ter voorkoming van endometritis? (NTOG 2018 #7))

Endometritis is een veel voorkomende complicatie na een secundaire sectio welke behandeld wordt middels intraveneuze antibiotica. Dit zorgt vaak voor een verlengde opnameduur. Een internationale meta-analyse van goede methodologische kwaliteit met… Overige publicatie | 13 december 2018

Glucosecontroles bij de neonaat: effectieve diagnostiek of overbodige zorg? (NTOG 2018 #7)

Al jaren speelt de discussie tussen de eerstelijnsverloskundigen en de tweedelijnszorg of een zwangere met diabetes gravidarum die goed gereguleerd is met een dieet, in de eerste lijn… Overige publicatie | 13 december 2018

Bevallen is opstaan! (NTOG 2018#7)

Hoewel horizontaal bevallen de huidige trend lijkt te zijn in de klinische setting, blijkt uit onderzoek dat dit tot meer vaginale kunstverlossingen en sectio’s leidt. Dit is een… Overige publicatie | 13 december 2018

Naleving SOP-remifentanil in Nederland (NTOG 2018 #6)

Doel van dit onderzoek was het inventariseren van de wijze waarop de SOP-remifentanil-PCA in de dagelijkse praktijk in Nederland gevolgd wordt. Daartoe werd een kwantitatief observationeel onderzoek uitgevoerd.… Overige publicatie | 19 november 2018

Afbuigende foetale groei en intra-uteriene groeirestrictie (NTOG 2018 #6)

Intra-uteriene groeirestrictie (IUGR) is een ernstige risicofactor voor perinatale morbiditeit en mortaliteit. Echter, de huidige methoden om antenataal IUGR correct te identificeren laten nog te wensen over. Recente… Overige publicatie | 19 november 2018

Spontane vroeggeboorte in Nederland (NTOG 2018 #6)

In Nederland bevallen jaarlijks 12.000 zwangeren vòòr 37 weken, waarvan ruim 8000 door spontane vroeggeboorte. 1130 neonaten worden spontaan vòòr 32 weken geboren. Daarmee is spontane vroeggeboorte in Nederland niet alleen de… Overige publicatie | 19 november 2018

Richtlijn foetale groeirestrictie (NTOG 2018 #5)

In oktober 2017 is de herziene richtlijn Foetale Groei Restrictie verschenen. De belangrijkste veranderingen voor het veld, een aantal discussiepunten over mogelijke toekomstige ontwikkelingen en het proces van… Overige publicatie | 15 oktober 2018

Modus partus en uitkomsten kind (NTOG 2018 #4)

‘Medisch ingrijpen bij bevalling van invloed op gezondheid kind’ kopt de NOS over een recent verschenen Australisch-Nederlandse studie in Birth (Peters, Birth 2018). Kinderen die middels een kunstverlossing geboren waren, blijken post-partum en… Overige publicatie | 20 september 2018

De physician assistant klinisch verloskundige in Nederland (NTOG 2018 #4)

Ongeveer een derde van de verloskundigen in Nederland werkt als klinisch verloskundige. Er is op dit moment geen erkend specialistenregister van deze groep verloskundigen noch is helder… Overige publicatie | 2 juli 2018

Embryonale gezondheid en virtuele realiteit (NTOG 2018 #3)

Abnormale embryonale en placentaire groei en ontwikkeling zijn van invloed op het zwangerschapsverloop, de gezondheid van de pasgeborene en zelfs op de gezondheid van het kind en de… Overige publicatie | 2 juli 2018