Een initiatief van de Samenwerkende Opleidingen Verloskunde (SOV)
ONDERZOEK IN 'T KORT
UCR-bepaling bij groeivertraging spoort placentaproblemen op
ONDERZOEK IN 'T KORT
Toepassen manoeuvres bij schouderdystocie leidt tot minder slechte neonatale uitkomsten
ONDERZOEK IN 'T KORT
Goede resultaten integrale geboortezorg in regio Breda
ONDERZOEK IN 'T KORT
Wat we kunnen leren van YouTube video’s over doodgeboorte
ONDERZOEK IN 'T KORT
Zwaardere tweedegraadsruptuur verdient meer aandacht
ONDERZOEK IN 'T KORT
Moeders meer tevreden met groepszorg dan met standaardzorg
ONDERZOEK IN 'T KORT
Nevenbevindingen bij de NIPT: hoe ervaren zwangeren dit?
ONDERZOEK IN 'T KORT
Wat doet stress tijdens de bevalling met vaders?
ONDERZOEK IN 'T KORT
Engels zorgpad waarborgt alle keuzemogelijkheden bij stuitligging
ONDERZOEK IN 'T KORT
Nacontrole van belang bij hervatten van seks na de bevalling
ONDERZOEK IN 'T KORT
Blootstelling aan bestrijdingsmiddelen in woonomgeving kan leiden tot ongunstige geboorte-uitkomsten