Een initiatief van de Samenwerkende Opleidingen Verloskunde (SOV)
ONDERZOEK IN 'T KORT
Zelfdoding belangrijkste oorzaak van moedersterfte
ONDERZOEK IN 'T KORT
Continuïteit van zorg door verloskundigen: voordelen bevestigd
ONDERZOEK IN 'T KORT
Wat is beter voor haar bekkenbodem bij langdurige uitdrijving: ingrijpen of afwachten?
ONDERZOEK IN 'T KORT
UCR-bepaling bij groeivertraging spoort placentaproblemen op
ONDERZOEK IN 'T KORT
Toepassen manoeuvres bij schouderdystocie leidt tot minder slechte neonatale uitkomsten
ONDERZOEK IN 'T KORT
Goede resultaten integrale geboortezorg in regio Breda
ONDERZOEK IN 'T KORT
Wat we kunnen leren van YouTube video’s over doodgeboorte
ONDERZOEK IN 'T KORT
Zwaardere tweedegraadsruptuur verdient meer aandacht
ONDERZOEK IN 'T KORT
Moeders meer tevreden met groepszorg dan met standaardzorg
ONDERZOEK IN 'T KORT
Nevenbevindingen bij de NIPT: hoe ervaren zwangeren dit?
ONDERZOEK IN 'T KORT
Wat doet stress tijdens de bevalling met vaders?