Een initiatief van de Samenwerkende Opleidingen Verloskunde (SOV)
ONDERZOEK IN 'T KORT
Welke bevallingen begeleiden Nederlandse klinisch verloskundigen?
ONDERZOEK IN 'T KORT
Variaties in episiotomie in een Amsterdamse kliniek
ONDERZOEK IN 'T KORT
Het besluit over de 22 wekenprik
ONDERZOEK IN 'T KORT
Is progesteron na dreigende vroeggeboorte effectief?
ONDERZOEK IN 'T KORT
Hoe ervaren LHBTIQA+ personen de geboortezorg?
ONDERZOEK IN 'T KORT
Kwetsbare vrouwen varen wel bij continuïteit van zorg
ONDERZOEK IN 'T KORT
Inleiden of afwachten bij laat-prematuur gebroken vliezen
ONDERZOEK IN 'T KORT
Een zwangerschap pas laat ontdekken: hoe kan dat?
ONDERZOEK IN 'T KORT
Hoe kijken zorgprofessionals aan tegen obstetrisch geweld?
ONDERZOEK IN 'T KORT
Meer inleidingen en kortere zwangerschapsduur in VS zonder toename risicofactoren
ONDERZOEK IN 'T KORT
Internationale audit maternale sterfte kan bijdragen aan verbetering zorg