Een initiatief van de Samenwerkende Opleidingen Verloskunde (SOV)
ONDERZOEK IN 'T KORT
Electief inleiden bij 41 weken voor multiparae niet kosteneffectief
ONDERZOEK IN 'T KORT
Aspirine remt bloedplaatjes tijdens zwangerschap
ONDERZOEK IN 'T KORT
Psychologische impact postpartum van de COVID-19-pandemie
ONDERZOEK IN 'T KORT
Inleiden bij 41 weken of afwachtend beleid tot 42 weken?
ONDERZOEK IN 'T KORT
Vrouwen met een taalbarrière willen begrijpen en begrepen worden
ONDERZOEK IN 'T KORT
Voorkomt hurken voor de placenta overmatig bloedverlies?
ONDERZOEK IN 'T KORT
Prenatale groepszorg beter bij aanleren gezondheidsvaardigheden
ONDERZOEK IN 'T KORT
Planbord voor shared decision making
ONDERZOEK IN 'T KORT
Investeren in prenatale leefstijlinterventies loont
ONDERZOEK IN 'T KORT
Impact van traumatische gebeurtenissen op geboortezorgprofessionals
ONDERZOEK IN 'T KORT
Implementatie interventies voor kwetsbare zwangeren erg complex