Een initiatief van de Samenwerkende Opleidingen Verloskunde (SOV)
INTERVIEW
Zwangeren zeer tevreden over CTG in de eerste lijn
INTERVIEW
Gezamenlijke intervisie kweekt begrip voor elkaars perspectief
INTERVIEW
Simone Goosen: ‘Tolken verbeteren de geboortezorg’
INTERVIEW
Huidmeter neemt twijfel weg bij gele baby’s