Een initiatief van de Samenwerkende Opleidingen Verloskunde (SOV)
PROMOTIE
EMDR-therapie in de zwangerschap blijkt veilig
PROMOTIE
Geboortezorg voor vluchtelingen en asielzoekers
PROMOTIE
Het welzijn van startende verloskundigen
PROMOTIE
Slaap en gezondheid van moeder en kind beïnvloeden elkaar
PROMOTIE
Inleiden of afwachten bij late zwangerschap?
PROMOTIE
Zorg bij rode bloedcel immunisatie kan beter
PROMOTIE
Meer aandacht nodig voor respectvolle geboortezorg
PROMOTIE
Ongewenste variatie van risicoselectie in de geboortezorg
PROMOTIE
Moeders krijgen een stem
PROMOTIE
Mindfulness vermindert baringsangst
PROMOTIE
Betere verloskundige zorg door nieuw telefonisch triagesysteem