Op vrijdag 13 oktober verdedigt jeugdarts en arts M&G Margreet Harskamp bij de Vrije Universiteit Amsterdam haar proefschrift met de titel ‘Slaap en gezondheid in de eerste 1000 nachten.’

Het algemene thema van het proefschrift van Harskamp is een volksgezondheidsperspectief op slaap tijdens de eerste 1000 nachten. Haar eindconclusie is dat slaapproblemen bij baby’s regelmatig voorkomen en vaak samengaan met buitengewoon veel huilen van baby’s en psychische klachten van ouders. Tijdens de eerste 1000 nachten beïnvloeden slaap en gezondheid van moeder en kind elkaar.

Gezondheidsondersteuning voor baby en ouders

Slaapproblemen kunnen tijdens de eerste 1000 nachten voortkomen uit verschillende omgevingsfactoren en kunnen aanhouden vanaf de babyleeftijd tot de latere kindertijd. Gezondheidszorgondersteuning moet, naast het verlichten van het huilen van baby’s of slaapproblemen, ook aandacht besteden aan het welzijn van de ouders. Zorg professionals doen dit steeds meer en er is in de media volop aandacht voor de eerste 1000 dagen, maar ook voor slapen en huilen. In september is bijvoorbeeld de podcast ‘Ontroostbaar’ verschenen, met medewerking van onderzoekers van dit proefschrift.

De verdediging vindt plaats om 11.45 uur in de aula van de Vrije Universiteit, De Boelelaan 1105 in Amsterdam. Opgeven voor het bijwonen in persoon kan via dit formulier. Het is ook mogelijk om de verdediging online bij te wonen.