Op woensdag 5 juni 2024 verdedigt gezondheidswetenschapper Laxsini Murugesu bij de Universiteit van Amsterdam haar proefschrift met de titel ‘Shared decision-making in maternity care – health literate sensitive support for healthcare professionals and clients’.

Murugesu beschrijft in haar proefschrift hoe zorgverleners en cliënten in de geboortezorg kunnen worden ondersteund bij ‘gezondheidsvaardig samen beslissen’. Dit betekent dat samen beslissen wordt afgestemd op vaardigheden van cliënten om informatie te vinden, begrijpen, beoordelen en toe te passen (gezondheidsvaardigheden).

Behoefte aan ondersteuning in kaart gebracht

Murugesu en haar collega’s brachten de behoefte aan ondersteuningvan zorgverleners en cliënten in kaart en ontwikkelden samen met hen een training en een gesprekstool. Zorgverleners bleken de meeste moeite te ervaren met het beoordelen of een cliënt de verstrekte informatie begrepen heeft. Ze pasten de terugvraagmethode of de bestaande beslisondersteuning nog zelden toe. Cliënten met beperkte gezondheidsvaardigheden hadden problemen in het vinden van betrouwbare informatie, het begrijpen van medische terminologie, het begrijpen van kans-informatie en het vormen van voorkeuren op basis van informatie over voor- en nadelen.

Nieuwe training en gesprekstool hebben potentie

Huidige keuzehulpen leken tot op zekere hoogte ondersteuning te bieden bij het begrijpen, beoordelen en toepassen van informatie, maar er is ruimte voor verbetering, met name in de presentatie van informatie. De nieuwe training en gesprekstool hebben potentie om gezondheidsvaardig samen beslissen te ondersteunen in de geboortezorg. Zowel zorgverleners als cliënten waren positief over het gebruik van de gesprekstool. De training had in een gesimuleerde setting positieve effecten op de mate van samen beslissen, zowel zelf gerapporteerd door zorgverleners als door de onderzoekers geobserveerd. Ook zagen de onderzoekers een effect van de training op het daadwerkelijk gezondheidsvaardig communiceren, zoals het gebruik van eenvoudige taal.

Resultaten toepassen in de praktijk

De resultaten uit dit proefschrift kun je gebruiken om gezondheidsvaardig samen beslissen systematisch in de praktijk toe te passen. De gesprekstool moet nog worden doorontwikkeld, voordat je deze in de praktijk kunt gebruiken. De training maakt onderdeel uit van een interventiepakket dat Amsterdam UMC en de Academie Verloskunde Maastricht momenteel implementeren en evalueren in acht VSV’s.

De verdediging vindt plaats om 16.00 uur in de Agnietenkapel, Oudezijds Voorburgwal 231, te Amsterdam en is live en online bij te wonen. Opgeven voor het live bijwonen kan via dit formulier.