Op woensdag 10 januari 2024 verdedigt basisarts Anouk Verschuuren bij de Rijksuniversiteit Groningen haar proefschrift met de titel ‘Maternity care for refugees and asylum seekers in the Netherlands’.

Aangezien de wereldwijde vluchtelingenpopulatie blijft groeien, is het belangrijk dat de geboortezorg in gastlanden is afgestemd op de specifieke behoeften van vrouwen met een vluchtachtergrond. In haar proefschrift laat Anouk Verschuuren zien dat asielzoekers een verhoogd risico lopen op ongunstige zwangerschapsuitkomsten in vergelijking met de lokale Nederlandse bevolking. In het bijzonder vonden de onderzoekers een hoger risico op perinatale sterfte, langere ziekenhuisopnames na de bevalling en een lager geboortegewicht.

Complicerende factoren

Veel verschillende factoren compliceren het leveren van goede geboortezorg voor asielzoekers en statushouders. Voorbeelden hiervan zijn:

  • overplaatsingen
  • taalbarrières
  • bijkomende psychische problematiek
  • moeite met het navigeren van zorg

Ingrijpende aanpassingen noodzakelijk

Twee veelbelovende initiatieven voor het verbeteren van de geboortezorg voor deze populaties zijn prenatale groepszorg en het invoeren van een mentale gezondheidsscreening. Er is echter meer nodig om de zwangerschapsuitkomsten voor vluchtelingen in Nederland te verbeteren. Om dit te bereiken zijn ingrijpende aanpassingen aan zowel het vluchtelingen- als het verloskundige zorgsysteem in Nederland noodzakelijk.

Nieuwe visie nodig

Om in het huidige Nederland deze ambitieuze doelen te bereiken, is er een nieuwe visie nodig binnen onze samenleving. Deze visie moet onze morele verantwoordelijkheid erkennen en de positieve kansen van een inclusief migratiebeleid omarmen. In een samenleving die geconfronteerd wordt met polarisatie, ligt immers de toekomstige uitdaging in het effectief beheren van migratie, zodat het zowel de migranten als de bevolking van het gastland ten goede komt.

De verdediging vindt plaats om 14.30 uur in het Academiegebouw van de Rijksuniversiteit Groningen aan de Broerstraat 5 in Groningen en is live en online bij te wonen.