We hebben helaas niks kunnen vinden voor u. Hieronder kunt u de meest recente publicaties vinden.

Ongewenste variatie van risicoselectie in de geboortezorg

Op vrijdag 10 februari verdedigt Bahareh Goodarzi aan de Vrije Universiteit Amsterdam haar proefschrift ‘Putting risk in its place: the complexity of risk selection in… Promotie | 2 februari 2023

Implementatie interventies voor kwetsbare zwangeren erg complex

Een Groningse onderzoeksgroep stelde in Noord-Nederland vast dat implementatie van interventies voor kwetsbare zwangere vrouwen erg complex is. Ook de houding van zorgverleners is van… Samenvatting | 26 januari 2023

Lessen uit maternale sterfte door bloedverlies

Obstetrische bloedingen komen vaker voor in Nederland. Heel soms leidt een ernstige obstetrische bloeding tot de dood van de moeder (maternale sterfte). In dit onderzoek… Samenvatting | 18 januari 2023