Bruggen bouwen tussen perinatale en jeugdgezondheidszorg

Op vrijdag 2 december verdedigt huisarts in opleiding Minke van Minde bij de Erasmus Universiteit Rotterdam haar proefschrift met de titel: Building bridges between perinatal… Promotie | 29 november 2022

Promotie Carola Groenen: Iedere zwangere een coördinerend zorgverlener

Persoonsgerichte geboortezorg vraagt om een netwerkbenadering vanuit het perspectief van de zwangere met een centrale rol voor de coördinerend zorgverlener. Deze bevinding komt uit het… Promotie | 8 december 2021

Promotie Judit Keulen: klinische uitkomsten en perspectieven van vrouwen bij een laat-terme zwangerschap

Op vrijdag 25 juni promoveert eerstelijns verloskundige en onderzoeker Judit Keulen (1970) bij de Universiteit van Amsterdam. De titel van haar proefschrift luidt: Late term… Promotie | 20 mei 2021

Promotie Anna Seijmonsbergen-Schermers over variatie in geboorte-interventies, met speciale aandacht voor de episiotomie

Op dinsdag 8 december promoveert Anna Seijmonsbergen-Schermers bij het Amsterdam UMC. De titel van haar proefschrift luidt: Intervene or Interfere? Variations in Childbirth Interventions and… Promotie | 18 november 2020

Promotie Myrte Westerneng: Relatie tussen routinematige derde-trimester echo’s en maternale angst en moederkind-binding

Routinematige derde-trimester echo’s dragen niet bij aan een vermindering van zwangerschapsspecifieke angst, of een toename van moeder-kind binding. Wel hebben zwangere vrouwen een duidelijke behoefte… Promotie | 5 november 2020

Promotie Anne-Marie Sluijs over angst voor de bevalling tijdens de zwangerschap

Op donderdag 29 oktober gaat klinisch verloskundige Anne-Marie Sluijs promoveren aan de Universiteit Leiden. Haar proefschrift heeft als titel: Fear of childbirth before and after… Promotie | 27 oktober 2020

Promotie Franka Cadée over mogelijkheden die Twinning geeft om zelfbeschikking van verloskundigen te versterken

Op vrijdag 9 oktober 2020 om 10.00 uur verdedigt Franka Cadée haar proefschrift in Maastricht. Haar onderzoek heeft gekeken naar de mogelijkheden die ‘Twinning’ geeft… Promotie | 6 oktober 2020

Promotie Elke Slagt-Tichelman over Moeder-kindbinding en de uitdagingen voor de geboortezorg

Op 28 september gaat docent en onderzoeker Elke Slagt-Tichelman aan de Rijksuniversiteit Groningen promoveren. Haar proefschrift heeft als titel: Moeder-kindbinding: determinanten en impact op de… Promotie | 8 september 2020

Promotie Douglas John Cronie: Meer verloskundigen in het ziekenhuis: wat betekent dit voor moeders?

Op donderdag 3 oktober heeft Douglas John Cronie (1965) zijn proefschrift verdedigd in Maastricht. Cronie focust in zijn proefschrift op klinisch verloskundigen en onderzoekt de… Promotie | 4 oktober 2019

Promotie Joep Kortekaas: risico’s en beleid bij ongecompliceerde zwangerschappen met een zwangerschapsduur van 41 weken

Op vrijdag 28 juni verdedigt Joep Kortekaas zijn proefschrift in Nijmegen. Kortekaas focust in dit proefschrift op risico’s en beleid bij ongecompliceerde zwangerschappen met een… Promotie | 21 juni 2019