Een initiatief van de Samenwerkende Opleidingen Verloskunde (SOV)
PROMOTIE
Inleiden of afwachten bij late zwangerschap?
PROMOTIE
Zorg bij rode bloedcel immunisatie kan beter
PROMOTIE
Meer aandacht nodig voor respectvolle geboortezorg
PROMOTIE
Ongewenste variatie van risicoselectie in de geboortezorg
PROMOTIE
Moeders krijgen een stem
PROMOTIE
Mindfulness vermindert baringsangst
PROMOTIE
Betere verloskundige zorg door nieuw telefonisch triagesysteem
PROMOTIE
Bruggen bouwen tussen perinatale en jeugdgezondheidszorg
PROMOTIE
Promotie Carola Groenen: Iedere zwangere een coördinerend zorgverlener
PROMOTIE
Promotie Judit Keulen: klinische uitkomsten en perspectieven van vrouwen bij een laat-terme zwangerschap
PROMOTIE
Promotie Anna Seijmonsbergen-Schermers over variatie in geboorte-interventies, met speciale aandacht voor de episiotomie