We hebben helaas niks kunnen vinden voor u. Hieronder kunt u de meest recente publicaties vinden.

Kwaliteitsbeoordeling van derde trimester biometrie in de IUGR Risk Selection Study (IRIS)

Foetale groeirestrictie is een van de belangrijkste risicofactoren voor perinatale morbiditeit en mortaliteit. Echoscopische biometrie is een belangrijk instrument om foetale groei te monitoren. Hoewel… Samenvatting | 1 maart 2021

Sectio lijkt niet beschermend voor anale incontinentie bij eerder sfincterletsel

Internationale richtlijnen adviseren vrouwen met asymptomatisch sfincterletsel te counselen voor een sectio om de sfincterfunctie te beschermen, het ontbreekt echter aan bewijs. Deze Franse multicenter… Samenvatting | 15 februari 2021

Early life stress van invloed op volgende generatie?

Early life stress (ELS) is stress op de leeftijd van nul tot ongeveer twaalf jaar, ofwel de leeftijd waarop sexuele rijping begint. Het gaat om… Samenvatting | 8 februari 2021