Op donderdag 11 december was het Utrechtse Educatorium het toneel van het onderzoekscongres van Kennispoort Verloskunde. Circa 380 deelnemers bezochten deze derde editie, die groter van opzet was dan de voorgaande jaren. Het centrale thema van het plenaire programma was dit jaar ‘Ketenzorg in de verloskunde’, ondermeer naar aanleiding van de Landelijke Perinatal Audit, de nieuwe richtlijn pijnbehandeling en de discussies over taakverschuiving in de preconceptiezorg. Het thema werd in het plenaire programma neergezet door ondermeer prof. dr. Koos van der Velden, dr. Edwin van Teijlingen, prof. dr. Eric Steegers, Lotte van Zandwijk en dr. Eileen Hutton.

Verdeeld over een tiental parallelsessies, zijn verder circa dertig onderzoeken gepresenteerd en bediscussieerd. Daarnaast vond voor de tweede maal de postersessie plaats met, waar 33 onderzoeken werden getoond.

Kennispoort 2008 is een initiatief van de Samenwerkende Opleidingen Verloskunde (SOV). De congrescommissie bestond uit Marianne Nieuwenhuijze (AVM), Pien Offerhaus (KNOV), Evelien Spelten (AVAG), Stans Verschuren (SROV) en Paul Heere (Kennispoort Verloskunde).

Het congres is door de KNOV en de NVOG geaccrediteerd voor 6 uur.