Kennispoort congres, 19 januari 2018

(R)EVOLUTIE IN DE NEDERLANDSE GEBOORTEZORG?
Technologische, ethische en maatschappelijke vragen in de geboortezorg

Online bankieren, een reis boeken via je telefoon en je bloeddruk monitoren via een app. Digitalisering is doorgedrongen in bijna alle aspecten van het dagelijks leven en heeft invloed op de Nederlandse geboortezorg. Digitalisering geeft cliënten meer autonomie (denk aan toegang tot informatie over gezondheid en zwangerschap) en tegelijkertijd legt het ook druk op de relatie omdat de verhouding tussen cliënt en zorgverlener aan het schuiven is.

Hoe evolueert de Nederlandse geboortezorg zich? Welke ethische, technologische en maatschappelijke vraagstukken dienen zich nu en in de toekomst aan rondom zwangerschap en de geboorte? Hoe worden die vraagstukken concreet opgepakt in onderzoek? Wat win je en wat verlies je als zorgverlener en als zwangere vrouw?

Op vrijdag 19 januari 2018 trok Kennispoort Verloskunde alle registers open op het grote verloskundige onderzoekscongres.

Drie keynotesprekers deelden hun technologische, ethische en maatschappelijk perspectief op de (r)evolutie in de Nederlandse geboortezorg. Daarnaast waren er twee ronden parallelsessies met talloze presentaties en drie workshops. Nieuw deze editie was het (R)evolutie debat waarbij verschillende zorgverleners en zorgaanbieders met elkaar – en met de deelnemers in de zaal – het debat aangingen.