Dit congres is een initiatief van Kennispoort Verloskunde, het kennisplatform voor verloskundig onderzoek van de Samenwerkende Opleidingen Verloskunde. Voor de samenstelling van het programma is gebruik gemaakt van inbreng door gebruikers en lezers van Kennispoort Verloskunde.

Het inhoudelijke programma is vervolgens uitgewerkt door de congrescommissie, die ook de verantwoordelijkheid draagt voor de organisatie van het congres.

  • Hanneke Torij MSc., Verloskunde Academie Rotterdam (VAR)
  • Dr. Corine Verhoeven, Academie Verloskunde Amsterdam Groningen (AVAG)
  • Dr. Lianne Holten, Academie Verloskunde Amsterdam Groningen (AVAG)
  • Dr. Marianne Nieuwenhuijze, Academie Verloskunde Maastricht (AVM)
  • Dr. Evelien van Limbeek, Academie Verloskunde Maastricht (AVM)
  • Linda Glebbeek, Hoofdredacteur Kennispoort Verloskunde / Linda Glebbeek Concept & Communicatie