Op deze pagina vindt u de link om dit webinar terug te kijken, de literatuurverwijzingen en de bijlagen (downloads) die horen bij het vierde Kennispoort Verloskunde webinar van 9 juni 2020 over Woman-centred care in de geboortezorg.

 

Terugkijken

Het webinar terugkijken kan via deze link

 

Literatuur

Petit-Steeghs, V., Lips, S., Shuitmaker-Warnaar, T., Broerse, J. (2019). Client-centred maternity care from women’s perspectives: Need for responsiveness. Midwifery, 74:76-83. https://doi.org/10.1016/j.midw.2019.03.016

Fontein-Kuipers Y, de Groot R, van Staa A. Woman-centered care 2.0.: Bringing the concept into focus. European Journal of Midwifery. 2018; 2(5):1-12. doi.org/10.18332/ejm/91492.

Fontein-Kuipers Y, de Groot R, van Beeck E, van Hooft S, van Staa A. Dutch midwives’ views on and experiences with woman-centred care – A Q-methodology study. Women and Birth. 2019; 32:e567-575. doi.org/10.1016/j.wombi.2019.01.003.

Fontein-Kuipers Yvan Beeck E, Kammeraat L, Rutten F. The woman-centeredness of various Dutch maternity service providers during antenatal and postnatal care. International Journal of Childbirth. 2019; 9(2):92-101. http://dx.doi.org/10.1891/2156-5287.00.00.1

 

Downloads 

KP Verloskunde bijlage definitie woman-centred care

KP Verloskunde bijlage Kwaliteit van zorgverloskundige

KP Verloskunde bijlage Balans verloskundige

KP Verloskunde bijlage Filosofische verloskundige

KP Verloskunde bijlage Mensenrechten verloskundige

 

Sprekers

Yvonne Kuipers
Dr. Yvonne Kuipers is werkzaam als hoofddocent bij de Hogeschool Rotterdam en als professor Vroedkunde aan de Universiteit van Antwerpen. Haar huidige onderzoeksdomein binnen de Hogeschool Rotterdam is ‘woman-centred care’. Onderzoek heeft geleid tot theorie- en conceptvorming van dit verloskundig domein dat handvatten geeft voor de verloskunde praktijk en onderwijs, maar ook input voor reflectie ten aanzien van de relatie tussen de vrouw en de vroedvrouw. Zij heeft als verloskundige in Nederland en Schotland gewerkt.
Sannemarije Ridder
Sannemarije Ridder is eerstelijns verloskundige bij verloskundigenpraktijk Neeltje in het Groningse Veendam. Deze kleinschalige praktijk is zij in 2010 gestart samen met haar moeder die ook werkt als verloskundige. Naast haar eigen praktijk is zij sinds 2017 ook bestuurslid van het Ommelander VSV.
Maaike van Rijn
Maaike van Rijn werkt sinds 2010 in het Haga ziekenhuis (Den Haag) als klinisch verloskundige. Zij geeft daar onderwijs, actualiseert protocollen en is aanspreekpunt voor zorgvragen buiten de richtlijnen. Naast deze aanstelling hanteerde zij de afgelopen drie jaar de voorzittershamer voor de Kerngroep klinisch verloskundigen van de KNOV.
Jolijn Betlem
Gespreksleider Jolijn Betlem werkt als Programmaleider Zorgstandaard Integrale Geboortezorg bij het CPZ. Hiervoor heeft zij achttien jaar als klinisch verloskundige gewerkt in het OLVG en zij is daarnaast actief binnen de verloskunde op uiteenlopende terreinen zoals o.a. in haar rol als verbindend gespreksleider voor Kennispoort Verloskunde.