De redactieleden van de nieuwsservice, de leden van de congrescommissie en de leden van het webinar projectteam gaan genieten van de zomerperiode en wensen u een gezonde en goede zomer toe.

Wij kijken met veel plezier terug op  het tweejaarlijkse Kennispoort Verloskunde congres op 7 februari jongstleden, het webinar over woman-centred care op 9 juni jongstleden, een hele reeks samenvattingen van (inter)nationaal verloskundig onderzoek én de bekendmaking van de nieuwe term voor zorg tijdens de baring op basis van de prijsvraag van hoogleraar Ank de Jonge.

Wij ontmoeten u in september graag weer online. Wilt u zich abonneren op de nieuwsservice? Of kent u een collega die dit wenst? Inschrijven voor de nieuwsservice kan altijd op:  https://www.kennispoort-verloskunde.nl

Tot ziens in september. Wij wensen u een goede en gezonde zomer toe!

Namens alle Kennispoort Verloskunde collega’s,

Linda Glebbeek

hoofdredacteur Kennispoort Verloskunde