Jaarindex 2018; verloskunde onderzoek in Nederland

Binnen de verloskunde in Nederland vindt veel onderzoek plaats. Dit onderzoek wordt – traditiegetrouw – al langer bij elkaar gebracht in de jaarindex “Verloskunde onderzoek in Nederland”.

Dit is de tweede keer dat de jaarindex uitsluitend online wordt gepubliceerd in plaats van een papieren, fysieke bundeling van gegevens. De tiende ‘jaargang’ van de jaarindex is dus de tweede digitale editie. Dank aan alle onderzoekers voor uw bijdrage!

Doel is om op deze wijze met name een actuele en gebruiksvriendelijke database voor onderzoekers en professionals in de geboortezorg te blijven. De Jaarindex 2018 geeft een beeld van het verloskundig onderzoek dat momenteel wordt uitgevoerd in Nederland.

Het platform Kennispoort Verloskunde wil onderzoek in de verloskunde zichtbaar maken, samenbrengen en stimuleren. De Jaarindex is één van de manieren om dit te realiseren, naast het tweejaarlijkse Kennispoort Verloskunde congres en onze nieuwsservice.

In deze Jaarindex is plek voor lopende onderzoeksprojecten, projecten die binnen enkele maanden van start gaan en projecten die niet langer dan drie jaar geleden zijn afgesloten. In alle gevallen gaat het om onderzoek dat raakt aan de verloskundige zorg in Nederland.

De Jaarindex is een dynamische database die voortdurend wordt uitgebreid en aangevuld. Mocht u uw eigen onderzoek willen aanmelden of anderen willen attenderen op de mogelijkheid om zijn/haar onderzoek aan te melden dan wordt u van harte uitgenodigd.

Heeft u vragen over de Jaarindex 2018? Mail dan naar jaarindex@kennispoortverloskunde.nl

 

Hoofdredactie:
Linda Glebbeek, Kennispoort Verloskunde