De stroom onderzoekspublicaties over IVF in Nederland en daarbuiten blijft aanhouden. Wij wijzen u graag op een interessant overzicht in het januarinummer van het Tijdschrift voor Geneeskunde (152-3) over 10 jaar invitrofertilisatie in Nederland.

De stroom onderzoekspublicaties over IVF in Nederland en daarbuiten blijft aanhouden. Wij wijzen u graag op een interessant overzicht in het januarinummer van het Tijdschrift voor Geneeskunde (152-3) over 10 jaar invitrofertilisatie in Nederland. Daartoe hebben de auteurs J.A.M. Kermer et al. de jaarcijfers van 1996-2005 van alle Nederlandse ivfcentra verzameld, beschreven en geanalyseerd. In deze periode werden in Nederland 138.217 cycli van IVF of intracytoplasmatische sperma-injectie (ICSI) gestart en 14.881 cryobehandelingen verricht. Daaruit werden 37.692 kinderen geboren, wat gelijk staat aan 1 op de 52 geboren Nederlandse kinderen. Het jaarlijkse aantal IVF- en ICSI-behandelingen nam gestaag toe van 11.154 in 1995 tot 14.995 in 2005, een stijging van ruim 34%. Terwijl de IVF behandelingen redelijk stabiel bleven, verdrievoudigde het aantal ICSI-behandelingen tot 6.099 in 2006. Ook het aantal transfers van gecryopreserveerde embryo’s nam fors toe met 129% tot 2.379 in 2005. Het percentage doorgaande zwangerschappen per gestarte cyclus steeg van 17,6% in 1995 naar 24,4% in 2005. Uitgesplitst per behandeling was dat voor IVF: 17,6% in 1996 versus 19,4% in 2005, ICSI: 18,3 vs. 24,7% en cryobehandeling: 9,4 vs.17,6%. Het meerlingpercentage is alleen er de laatste drie jaren bekend en daalde van 21,7% in 2003 naar 18,5% in 2005.