Ultrasonography of the fetal face in the second and third trimester of pregnancy,
Els de Jong-Pleij, 30 januari 2013, Rijksuniversiteit Groningen

Directe link naar het volledige proefschrift op Kennispoort Verloskunde
LET OP: U moet ingelogd zijn om de PDF’s van de proefschriften te kunnen downloaden.

Els de Jong-Pleij onderzocht de mogelijkheden om het gezicht van een foetus met 3D-echografi e te analyseren. Het promotieonderzoek laat zien dat een 3D-echo het gezichtsprofi el van een foetus veel nauwkeuriger afbeeldt dan een 2D-echo.

De promovenda ontwikkelde twee objectieve maten om het profi el te kunnen beoordelen: de maxilla-nasion-mandible angle en de profi ellijn. Daarnaast vond ze twee nauwkeurige ‘gezichtsmarkers’ voor het syndroom van Down: de lengte van het neusbotje van de foetus en de dikte van de huid boven de neus. Vooral de ratio van deze beide metingen is een gevoelige marker. Een derde gezichtsmarker, de frontomaxillary facial angle, is veel lastiger af te beelden.

Ook laat het onderzoek zien dat 2Den 3D-echografie een positief effect hebben op de moeder-foetus binding. Dit effect is groter, naarmate de zichtbaarheid en herkenbaarheid van het foetale gezicht beter is. Als de echo kwalitatief niet gunstig (‘niet mooi’) uitvalt, blijkt dit geen meetbaar nadelig effect te hebben op de moeder-foetus binding.