De etiologie van autisme is onbekend. Wel is al langer duidelijk dat aan stoornissen in het autismespectrum zowel genetische invloeden als omgevingsinvloeden ten grondslag kunnen liggen.

Geboorteafwijkingen en autismespectrum
NTvG 2009; 153:C214,
Directe link naar het gratis artikel in NTvG

Perinatal risk factors for autism: comprehensive meta-analysis.
British Journal of Psychiatry, 2009; 195, 7-14. Hannah Gardener et al.
Directe link naar het artikel in BJoP

De etiologie van autisme is onbekend. Wel is al langer duidelijk dat aan stoornissen in het autismespectrum zowel genetische invloeden als omgevingsinvloeden ten grondslag kunnen liggen.

In epidemiologisch onderzoek is er ondertussen al zo’n veertig jaar aandacht voor prenatale risicofactoren. In deze eerste kwantitatieve review en meta-analyse is door Gardener en collega’s naar mogelijke verbanden gekeken. Ongeveer 50 prenatale factoren werden meegenomen. Er is onvoldoende wetenschappelijk bewijs gevonden voor het aanwijzen van een duidelijke factor. Wel is er een mogelijke suggestie dat het ondervinden van zwangerschapscomplicaties het risico op autisme zou kunnen verhogen. Een resultaat waar onderzoekers tevreden over kunnen zijn, omdat het aanleiding is voor verder onderzoek. Maar ook een resultaat waarmee je je in de dagelijkse praktijk eigenlijk moet beperken tot de eerste conclusie: er is geen evidence voor een duidelijke factor.

In een studie van Dawson en Bower, samengevat door Kievits en Van Maanen in het NTvG, werd specifiek gekeken naar geboorteafwijkingen en autismespectrumstoornissen. Kinderen met een stoornis in het autismespectrum, zoals autisme of ontwikkelingsstoornis PDD-NOS blijken twee keer zo vaak een geboorteafwijking te hebben als kinderen zonder deze stoornissen. “Het verband tussen geboorteafwijkingen en autisme dat in deze en andere studies werd gevonden, kan liggen aan een onderliggende gemeenschappelijke factor in genen of omgeving. Of geboorteafwijkingen kunnen op de een of andere manier kinderen predisponeren. Het is mogelijk dat prenatale omgevingsfactoren verband houden met het risico op autisme”, aldus de auteurs.