Donders et al. heeft onderzoek gedaan naar de aanwezigheid van abnormale vaginale flora (AVF), bacteriële vaginose en aerobe vaginitis voor de 14e zwangerschapsweek en de invloed die dit heeft op de frequentie van preterme geboorte voor 37 weken zwangerschap (PTB).

Predictive value for preterm birth of abnormal vaginal flora, bacterial vaginosis and aerobic vaginitis during the first trimester of pregnancy
Donders GG, Van Calsteren K, Bellen G, Reybrouck R, Van den Bosch T, Riphagen I, Van Lierdee S
BJOG 2009;116:1315–1324
Directe link naar gratis PDF van het artikel op de site van de CFPC

Donders et al. heeft onderzoek gedaan naar de aanwezigheid van abnormale vaginale flora (AVF), bacteriële vaginose en aerobe vaginitis voor de 14e zwangerschapsweek en de invloed die dit heeft op de frequentie van preterme geboorte voor 37 weken zwangerschap (PTB). Daarnaast is gekeken waarom behandeling met metronidazole (flagyl®) tot nu toe niet zinvol is gebleken ter preventie van preterme geboorte.

Het onderzoek vond plaats onder laag-risico-zwangeren van het Heilig Hart Ziekenhuis in Tienen, België. Aan het onderzoek deden 759 vrouwen mee. Bij deze vrouwen werd bij de eerste zwangerschapscontrole (voor de 16e week) een vaginale uitstrijk gemaakt ter controle op abnormale vaginale flora (AVF; verdwijnen van lactobacillen), bacteriële vaginose (BV), aerobe vaginitis (AV), toegenomen ontsteking (meer dan 10 leukocyten per epitheel cel) en vaginale kolonisatie met Candida (CV). Bij de uitkomsten werd gekeken naar spontane abortus (<14 weken), partus immaturus (14-<25 weken), geboorte voor 35 weken zwangerschap (EPTB) en geboorte voor 37 weken zwangerschap (PTB). De zwangerschapsduur werd berekend op basis van laatste menstruatiedatum en aangepast op basis van een routine vaginale echo voor 16 weken zwangerschap.

De resultaten laten zien dat vrouwen zonder abnormale vaginale flora in het 1e trimester 75% minder kans hadden op een preterme geboorte voor 35 weken vergeleken met vrouwen met AVF (OR 0.26; 95% CI 0.12–0.56). Bacteriële vaginose, AV and AVF werden allen geassocieerd met preterme geboorte voor 37 weken, vooral met partus immaturus en ernstige partus prematurus voor 35 weken zwangerschap. Omdat metronidazole (flagyl®) niet werkt bij diverse vormen van AVF verklaart dit mogelijk waarom dit middel in andere studies niet succesvol blijkt te zijn ter preventie van preterme geboorte.