De Academische Werkplaats van de Verloskunde Academie Rotterdam (VAR) draagt bij aan het verder wetenschappelijk onderbouwen van de verloskundige zorg. Onderzoekers, studenten, docenten en collega’s uit de praktijk werken samen aan praktijkgericht onderzoek waarmee kennis wordt verkregen ten dienste van goed onderwijs en ten dienste van continue verbetering van de geboortezorg.

Een Academische Werkplaats is een kennisinfrastructuur met een gelijkwaardige bijdrage van onderzoek, onderwijs en de praktijk. Het doel van een academische werkplaats is primair om de praktijk wetenschappelijker te maken en om onderzoek meer praktijkgericht te laten zijn.

We hebben expertise op het gebied van:

  • Grootstedelijke problematiek
  • Kwetsbare zwangeren
  • Organisatie van verloskundige zorg
  • Klinische verloskunde
  • Client Centred Care

De manier waarop we de verbinding tussen praktijk, onderwijs en onderzoek vormgeven, is een krachtig voorbeeld voor onze studenten, die kunnen werken aan – en leren van – onderzoek dat direct van nut is in de praktijk. Voor de praktijk is de Academische Werkplaats de samenwerkingspartner waarbij vanuit ervaren vragen onderzoek wordt gestart, van grootschalig zoals binnen het Regionaal Consortium als kleinschalig gericht op een concrete vraag uit een verloskundige kring of uit een praktijk.

Vanuit de Academische Werkplaats worden verschillende onderzoeken uitgevoerd en ook geïnitieerd. In deze nieuwsbrief presenteren we steeds enkele voorbeelden van ons onderzoek:

Meer informatie

Heeft u een vraag die verband houdt met een van onze onderzoeksprojecten óf wilt u een verzoek voor een onderzoeksproject bij ons indienen, neem dan contact met ons op!

Contact:

Hogeschool Rotterdam / Kenniscentrum Zorginnovatie
Academische Werkplaats Zwangerschap & Geboorte
Rochussenstraat 198
3015 EK Rotterdam
Email: h.w.torij@hr.nl

Postbus 25035
3001 HA Rotterdam
(010) 794 55 11

Meer informatie over onze werkwijze en over onze onderzoeksprojecten kunt u vinden via onze website: http://zorginnovatie.hr.nl/nl/Onderzoek/Academische-Werkplaats/Verloskunde/

De Verloskunde Academie Rotterdam (VAR) is een samenwerkingsverband tussen Hogeschool Rotterdam en het Erasmus MC voor verloskundig onderwijs en onderzoek. De VAR bestaat uit de bacheloropleiding verloskunde, de masteropleiding tot klinisch verloskundige (master physician assistent klinische verloskunde) en de academische werkplaats (AW).