De verloskundigen in Afrika beschikken sinds kort over een eigen wetenschappelijk tijdschrift.De verloskundigen in Afrika beschikken sinds kort over een eigen wetenschappelijk tijdschrift. Het African Journal of Midwifery and Women’s Health (AJM) verschijnt ieder kwartaal en staat open voor peer-reviews en onderzoekspublicaties van zowel Afrikaanse als internationale auteurs. Meer informatie is te vinden op www.africanjournalofmidwifery.com