Met publicaties, vele promoties, en het verstevigen van (internationale) onderzoeksconsortia. Deze oogst is mede mogelijk gemaakt door de ondersteuning van prof. dr. Eileen Hutton van wie wij in november afscheid hebben genomen op het symposium: Midwives deliver to women. Midwifery science delivers to midwives. Zij laat met trots een innovatieve onderzoeksgroep achter met een diversiteit aan disciplines en talenten welke in 2016 verder zal floreren.

eileen

Studies: IRIS, INCAS en COOL
Allereerst gaat de inclusie van zwangeren in de IRIS-studie  verder. In dit interventieonderzoek is het doel om te evalueren of het standaard maken van twee opeenvolgende groei echo’s tijdens het derde trimester van de zwangerschap leidt tot een vermindering van ernstige ziekte of sterfte bij kinderen vergeleken met het maken van echo’s op indicatie en of dit kosteneffectief is. Met de standaard echo’s worden vooral groeivertraagde kinderen opgespoord. De inclusies lopen nog tot 1 maart 2016 en er wordt hard aan gewerkt om nog zoveel mogelijk zwangeren aan de studie te laten deelnemen. Aan een subgroep van vrouwen wordt een vragenlijst uitgedeeld en we hebben de benodigde 900 deelnemers voor dit onderzoek al binnen! We sturen nu alleen nog een vragenlijst aan vrouwen bij wiens kind groeivertraging wordt vermoed.

Dit jaar zijn drie nieuwe regionale pilots integrale zorg gestart in de INCAS- studie, namelijk in Gouda, Zwolle en Beverwijk. In Leiden loopt de studie al bijna twee jaar. In de INCAS-studie wordt geëvalueerd wat het effect is van integrale zorg op zorguitkomsten, zorgprocessen, ervaringen van vrouwen en zorgverleners en kosten. Daarnaast ondersteunt en evalueert het Athena instituut de implementatie van integrale zorg.

Momenteel worden de data van de COOL-studie geanalyseerd. Deze studie onderzoekt het effect van continue begeleiding op het aantal verwijzingen tijdens de baring en hoe vrouwen dit hebben ervaren. De eerste resultaten zullen in december beschikbaar zijn.

Add-on studies in LifeLines
In Noord-Nederland is Midwifery Science betrokken bij twee add-on studies binnen het grote LifeLines cohort. In het LifeLines cohort worden van 168.000 personen (uit drie generaties) data verzameld met een follow-up duur van tenminste 30 jaar. LifeLines betrekt zowel levensaspecten bij het onderzoek, maar ook erfelijkheid, stijl van leven, en ook psychische en sociale factoren. Met deze brede aanpak kan onderzoek worden verricht naar dieperliggende oorzaken van chronische ziekten en gezondheid. Met het project LifeLines ROAHD zullen in het voorjaar van 2016 van 36.000 vrouwen de reproductieve gezondheid gedetailleerd in kaart worden gebracht. In het tweede project LifeLines NEXT zullen van 1.500 zwangeren worden geïncludeerd en zullen biomaterialen en vragenlijsten worden afgenomen gedurende de zwangerschap en follow-up periode. Waarschijnlijk kunnen we in een volgende nieuwsbrief meer informatie geven over dit project en hopelijk ook dat de bekostiging van dit project gerealiseerd is.

Consortia
Naast bovenstaande verschillende studies zijn we actief betrokken bij het European Childbirth Research Consortium (ECRC) waarin onderzoekers vanuit verschillende disciplines onderzoek willen verrichten naar fysiologische zwangerschap en bevalling. Dit Consortium werkt gezamenlijk aan een aantal onderzoeksvoorstellen. Daarnaast willen we in 2016 het Childbirth Network opzetten waarbij wetenschap, onderwijs en praktijk intensiever met elkaar verenigd worden in academische praktijken. Het geven van evidence based informatie aan cliënten en het betrekken van cliënten bij onderzoek en beleid zijn daarin belangrijke onderdelen.

LOGOFOOTER