O’Leary CM, Jacoby PJ, Bartu A et al. Maternal alcohol use and sudden infant death syndrome and infant mortality excluding SIDS. Pediatrics 2013;131:e770-e778. DOI: 10.1542/peds.2012-1907

Directe link naar de samenvatting van het artikel

De afname in de twintigste eeuw van de babysterfte in het eerste levensjaar, heeft zich de laatste jaren niet voortgezet. Zowel voor de totale babysterfte als specifiek bij wiegendood blijft er sprake van etnische en sociaaleconomische ongelijkheid. De onderzoekers bestudeerden het verband tussen een alcoholprobleem bij de moeder en wiegendood of andere babysterfte. De studie maakte gebruik van de gekoppelde gezondheiden sterftegegevens tussen 1983 en 2005 voor West-Australië. De onderzoekers vormden vijf subgroepen, op basis van het moment van de diagnose van het alcoholprobleem: meer of minder dan een jaar voor de zwangerschap, tijdens de zwangerschap, minder of meer dan een jaar na de zwangerschap. De vrouwen met een alcoholprobleem werden op basis van leeftijd, etniciteit en geboortejaar van hun kind gematcht met vrouwen zonder alcoholprobleem. Daarnaast werden in de analyses de sterftecijfers gecorrigeerd voor drugsgebruik, mentale gezondheid en huwelijkse staat. Van de 21.841 vrouwen met een alcoholprobleem verloren 171 (0,78%) vrouwen hun kind aan wiegendood, terwijl van de 56.054 vrouwen zonder alcoholprobleem 132 (0,24%) een kind verloren aan wiegendood. Voor de overige babysterfte waren de sterftecijfers 245 (1,12%) versus 353 (0,63%).

De kans op wiegendood was zeven tot acht keer groter bij een alcoholprobleem tijdens de zwangerschap of minder dan een jaar na de zwangerschap ten opzichte van geen alcoholprobleem. De kans op overige babysterfte was ruim twee keer groter bij een alcoholprobleem tijdens de zwangerschap dan bij geen alcoholprobleem.

In deze studie was minstens 16,4% van de wiegendood en 3,4% van de overige babysterfte toe te schrijven aan een alcoholprobleem bij de moeder. Op basis van de geregistreerde doodsoorzaken concluderen de auteurs dat een alcoholprobleem de kans op babysterfte verhoogt. Zowel door het directe effect op de foetus (zoals vroeggeboorte, groeivertraging of aangeboren hartafwijking) als indirect door omgevingsfactoren (bijvoorbeeld inhalatie van tabaksrook of virale infecties).