Er lijkt weinig discussie te zijn tussen cliënten met infertiliteit en artsen over het gebruik van complementaire en alternatieve therapie (CAMs), wellicht omdat niet verwacht wordt dat CAMs een negatief effect hebben op de fertiliteit.

Boivin J, Schmidt L.
Use of complementary and alternative medicines associated with a 30% lower ongoing pregnancy/life birth rate during 12 months of fertility treatment.
Human Reproduction, Vol.1, No.1 pp. 1-6, 2009
Te bekijken via de site van Oxford Journals

Er lijkt weinig discussie te zijn tussen cliënten met infertiliteit en artsen over het gebruik van complementaire en alternatieve therapie (CAMs), wellicht omdat niet verwacht wordt dat CAMs een negatief effect hebben op de fertiliteit. Binnen het Copenhagen Multicentre Psychosocial Infertility (COMPI) onderzoeksprogramma werden voor deze prospectieve cohortstudie data verzameld.

Gedurende 12 maanden van geassisteerde fertiliteitbehandeling (ART) werden spontane gebruikers en niet-gebruikers van CAM vergeleken voor wat betreft doorgaande zwangerschap en geboortecijfers. Ten tijde van het eerste bezoek aan de ART-kliniek kregen 1407 vrouwen een algemene vragenlijst (1169 geretourneerd). Per mail kregen deze vrouwen na 12 maanden een tweede vragenlijst. Hierin werd gevraagd welke van de volgende interventies vrouwen aanvullend gebruikt hadden om zwanger te worden: acupunctuur, reflexologie, kinesiologie, healing, homeopathie, kruidensupplementen of overige interventies. In totaal retourneerden 728 vrouwen beide vragenlijsten, waarvan 223 CAMs gebruikers en 505 niet-gebruikers.

Resultaten: na 12 maanden had 42,2% van de CAMs gebruikers een doorgaande zwangerschap/-levende geboorte ten opzichte van 61,4% van de niet-gebruikers. Na correctie voor leeftijd, partiteit en aantal jaren infertiliteit was de adjusted OR 0.46 (95%CI 0.31-0.71). Conclusie: het tegelijkertijd gebruiken van CAMs gedurende de ART werd geassocieerd met een 30% lager zwangerschapscijfer, waarbij geen verklaring gevonden kon worden in slechte prognose of lifestyle factoren. Onbekend was welke CAMs interventie het meeste effect had op de geboortecijfers.