Depressie tijdens de zwangerschap komt veel voor (12-25% in de VS) en veel zwangere vrouwen (3-13%) gebruiken antidepressiva. Het is nog niet duidelijk of antidepressiva tot obstetrische risico’s leiden. Eerdere studies toonden een relatie aan met zwangerschapshypertensie (‘pregnancy induced hypertension’, PIH) en preeclampsie (PE), de grootste bijdragers aan maternale en neonatale complicaties.

Deze retrospectieve cohortstudie gebruikte data van telefonisch geïnterviewde vrouwen uit de Amerikaanse MotherToBaby studies (2004-2014). De onderzoekers vergeleken de kans op PIH en PE van twee groepen zwangere vrouwen die antidepressiva gebruikten met vrouwen die geen antidepressiva gebruikten. De ene groep staakte het gebruik voor 20 weken zwangerschap (n = 102) en de andere groep zette het gebruik voort tot na 20 weken (n = 250). Data werden waar mogelijk middels medische dossiers geverifieerd. Zwangeren met pre-existente hypertensie werden geëxcludeerd. De MotherToBaby-dataset maakte correctie voor een groot aantal confounders mogelijk.

Van de 352 gebruikers van antidepressiva, ontwikkelen 129 PIH en 141 PE. Het voortzetten van het gebruik na 20 weken zwangerschap verhoogt het risico op PIH significant (aOR 1.83; 1.05 – 3.21) vergeleken met niet gebruiken of tijdig staken van gebruik. Dit blijkt vooral te worden verklaard door SNRI-gebruik (‘serotonine-norepinephrine reuptake inhibitors’). SSRIs of het gebruik van andere antidepressiva lijken (in mono-therapie) geen verhoogd risico te geven op PIH of PE.

Multi-therapie (waarbij meerdere antidepressiva gecombineerd worden) blijkt bij de groep voortzetters een hoger risico te geven op PE. Stoppen met antidepressiva voor 20 weken verhoogt het risico op PIH of PE niet ten opzichte van de populatie zwangere vrouwen die geen antidepressiva gebruikt.
De auteurs verbinden in hun conclusie hogere serotonine- en norepinefrinespiegels bij antidepressivagebruik na 20 weken zwangerschap kunnen leiden tot hypertensie. Zij kunnen echter niet duidelijk zeggen of (ernst van) de onderliggende stemmingsstoornis mogelijk direct oorzakelijk verband houdt met PIH of PE, daar deze niet werd geregistreerd.