Eerdere gerandomiseerde onderzoeken lieten tegenstrijdige effecten zien van aspirine op pre-eclampsie.

Bujold E, Roberge S, Lacasse Y et al. Prevention of preeclampsia and intrauterine growth restriction with aspirin started in early pregnancy. Obstet Gynecol 2010;116:402-14
Directe link naar de samenvatting in Obstet Gynecol

Eerdere gerandomiseerde onderzoeken lieten tegenstrijdige effecten zien van aspirine op pre-eclampsie. Bij de onderzoeken waarbij geen effect werd aangetoond, kon de opzet van de studie een rol hebben gespeeld: laat starten van aspirinegebruik (na 18-20 weken) of alleen inclusie van laag-risico vrouwen. Deze meta-analyse onderzocht daarom de invloed van zwangerschapsduur op het moment dat gestart wordt met aspirinegebruik, op de incidentie van (ernstige) pre-eclampsie, intra-uteriene groeivertraging (IUGV) en vroeggeboorte.

Voor de meta-analyse zijn 34 gerandomiseerde studies geselecteerd waarbij een lage dosering aspirine (50-150 mg) werd vergeleken met placebo of geen behandeling. Starten met aspirine vóór of tijdens de zestiende zwangerschapsweek was gerelateerd aan een significante afname van pre-eclampsie (RR: 0.47; 0.34-0.65), intra-uteriene groei retardatie (IUGR) (RR: 0.44; 0.30-0.65), ernstige pre-eclampsie, zwangerschapshypertensie en vroeggeboorte. Later starten met aspirine dan de zestiende zwangerschapsweek had geen significant effect op zwangerschaps uitkomsten. Wel moet worden opgemerkt dat bij alle geselecteerde studies waarbij met aspirine werd gestart voor of tijdens de 16e zwangerschapsweek, alleen vrouwen waren geïncludeerd met een gemiddeld of hoog risico op pre-eclampsie (>7%).

De auteurs concluderen dat vroeg tijdens de zwangerschap beginnen met een lage dosering aspirine een efficiënte methode is om pre-eclampsie en IUGR te voorkómen. Er lijkt te gelden ‘hoe vroeger starten, hoe beter’, maar het is nog niet duidelijk of er een ondergrens is in zwangerschapsduur waarvóór aspirine inefficiënt wordt en of het gunstig is om met de behandeling door te gaan tot het einde van de zwangerschap.