Het lectoraat Midwifery Science van de Academie in Maastricht (AVM) en de afdeling Verloskundige Wetenschap Noord-Nederland (AVAG) starten 1 september a.s. met het onderzoeksproject Samen voor Gezondheid: Positieve start voor aanstaande moeders en kinderen.

Het creëren van gelijke kansen bij de start van het leven staat hoog op de Nederlandse agenda maar is nog niet gerealiseerd. Verschillen in perinatale uitkomsten worden veroorzaakt door medische én niet-medische risico’s. Armoede en achterstand hebben een substantieel effect op perinatale uitkomsten en lijken zwaarder te wegen bij Nederlandse zwangere vrouwen zonder migratieachtergrond. Juist in Groningen en Zuid-Limburg is vaker sprake van de combinatie zwangere vrouwen zonder migratieachtergrond en armoede.

Er wordt gepleit voor een uitbreiding van de medisch-verloskundige zorg voor kwetsbare zwangere vrouwen met sociale en welzijnszorg: sociale verloskunde. Deze ontwikkeling wordt niet landelijk gestuurd, maar krijgt veelal regionaal vorm. Dit resulteert in variatie van zorg voor kwetsbare zwangere vrouwen, zoals een diversiteit aan screeningsinstrumenten voor identificatie van kwetsbaarheid en bemoeilijkte samenwerking rondom doorgeleiding van kwetsbare zwangere vrouwen naar het sociale domein, dat per gemeente anders is georganiseerd.

In Groningen is de Alpha-NL als screeningsinstrument geïmplementeerd, aangevuld met zorgpaden voor doorgeleiding. Deze aanpak is nog niet geëvalueerd, maar vraagarticulatie onder professionals leverde wisselende geluiden op over deze aanpak. In Zuid-Limburg is nog geen structureel beleid ingevoerd en bleek uit de vraagarticulatie de behoefte aan een holistisch instrument voor identificatie van kwetsbare zwangere vrouwen. Positieve Gezondheid lijkt een geschikte methode om risicofactoren voor kwetsbaarheid te identificeren, passend bij de huidige tijdsgeest van zelfmanagement. Ook is er behoefte aan doorgeleiding naar het sociale domein via één aanspreekpunt.

In dit tweejarig onderzoeksproject, gesubsidieerd door regieorgaan SIA, ontwikkelen en evalueren we, samen met professionals uit de geboortezorg en het sociale domein, twee verschillende methodes gericht op zorg voor kwetsbare zwangere vrouwen. We richten ons daarbij op twee – door het werkveld gesignaleerde – belangrijke vraagstukken: het identificeren van kwetsbare zwangere vrouwen enerzijds en het organiseren van een goede doorgeleiding naar en samenwerking met het sociale domein, anderzijds.

Projectleiders: Maastricht: Darie Daemers (d.daemers@av-m.nl), Marijke Hendrix (m.hendrix@av-m.nl) Groningen: Esther Feijen-de Jong (Esther.Feijen@inholland.nl)

Meer informatie: https://www.av-m.nl/lectoraat/onderzoeken/samen-voor-gezondheid

 

Lectoraat Midwifery Science, Academie Verloskunde Maastricht – Zuyd

Het lectoraat Midwifery Science wil fysiologische zwangerschap en geboorte bevorderen met als doel een gezonde start van een nieuw leven voor kinderen en hun ouders. Wij doen dit door het vormgeven en uitvoeren van interdisciplinaire projecten en onderzoek in samenwerking met partners op het gebied van de geboortezorg zoals organisaties op het gebied van de geboortezorg, verloskundige zorgverleners, overige professionals en (aanstaande) ouders.

Het lectoraat bestaat uit: lector Marianne Nieuwenhuijze en onderzoekers Luc Budé, Franka Cadee, Darie Daemers, Tamar van Haaren, Marijke Hendrix, Irene Korstjens, Astrid Merkx, Pien Offerhaus, Anneke Pouwels, Maaike Vogels en Bert Zeegers.

De projecten en het onderzoek zijn gericht op goed onderbouwde innovaties voor de geboortezorg en het ‘bevorderen van healthy families’ (‘gezonde gezinnen’). Het lectoraat ontwikkelt vooruitstrevende projecten samen met cliënten en professionals. Het wil daarmee de gezondheid van moeder en kind bij de start van het leven bevorderen en fysiologische processen rondom zwangerschap en geboorte ondersteunen. De periode rondom de zwangerschap biedt kansen voor gezondheidsbevordering van de huidige generatie, met positieve effecten voor toekomstige generaties. Cliëntparticipatie en dialoog gestuurde zorg staan centraal; digitale mogelijkheden zijn daarbij een belangrijke ondersteuning. Het onderzoek en de projecten binnen het lectoraat sluiten aan op het Zuyd zwaartepunt Innovatieve Zorg en Technologie, waaronder het evidence-based handelen, en het transitie thema Vitaliteit.