Fuglenes D, Oian P, Gyrd-Hansen D. Norwegian obstetricians' opinions about cesarean section on maternal request: should women pay themselves? Acta Obstet Gynaecol Scand. 2010;89:1582-1588
Directe link naar de samenvatting in Acta Obstet Gynaecol Scand.

Noorse onderzoekers onderzochten met een vragenlijst de meningen van obstetrici (n=507; respons 71%, 58% vrouwen) over sectio caesaria op verzoek van de vrouw zonder medische indicatie (CSVVZI) en de mogelijkheid om deze verzoeken te reguleren door financiële prikkels als eigen bijdragen. De vragenlijst inventariseerde sociaal-demografische gegevens, professionele ervaring en attitudes tegenover CSVVZI, zoals bereidheid om deze uit te voeren en meningen over de financiering.

Vanuit klinisch oogpunt beschouwde 62% van de respondenten CSVVZI als problematisch en 49% was bereid CSVVZI uit te voeren. Terwijl 35% van de respondenten de kosten zag als een volledig publieke verantwoordelijkheid, suggereerde 40% het gebruik van eigen bijdragen van 188 tot 7.500 euro. De trend was dat oudere obstetrici de verzoeken als minder problematisch zagen dan jongeren. Mannelijke obstetrici zagen de verzoeken significant minder vaak als problematisch dan vrouwelijke collega's (OR 0.63; 0.40-0.99) en hadden minder vaak een voorkeur voor eigen bijdragen (37% versus 64%, p < 0.001) en suggereerden lagere bijdragen (mediaan 1.250 euro versus 1.875 euro), p < 0.001).

Deze studie levert aanwijzingen voor gender verschillen bij meningen van obstetrici over CSVVZI en geeft aan dat een aanzienlijk deel van de Noorse obstetrici positief staat tegenover drempels die CSVVZI kunnen beperken.