Maloni JA, Przeworski A, Damato EG. Web recruitment and internet use and preferences reported by women with postpartum depression after pregnancy complications. Arch Psychiatr Nurs 2013;27:90-95
Directe link naar de samenvatting van het artikel

Vrouwen met een hoog-risico zwangerschap hebben vaker complicaties tijdens de baring. Zij hebben een verhoogde kans op het ontwikkelen van een postnatale depressie (PND). De onderzoekers benaderden deze groep via internet om te exploreren of er behoefte is aan behandeling van PND via internet. Zij plaatsten gedurende vijf maanden een oproep op vier Amerikaanse websites, die veel door kraamvrouwen bezocht werden. Vrouwen die in verband met zwangerschapscomplicaties opgenomen waren geweest konden deelnemen door een vragenlijst in te vullen.

Er kwamen 149 reacties, waarvan 53 voldeden aan de inclusiecriteria: twee weken tot zes maanden post partum en een score vanaf 6 op de Edinburgh Postnatal Depression Scale (EPDS). De vrouwen waren gemiddeld 32,5 jaar, hoog opgeleid, gehuwd (86,8%) en Kaukasisch (83%). De gemiddelde opnameduur was 19,9 dagen, bij ruim 50% was een sectio verricht. De gemiddelde EPDS score was 15,5; bij ruim de helft van de vrouwen was er sprake van depressie. Belangrijke redenen om géén professionele hulp te zoeken waren: geen tijd, geen kinderopvang, stigmatiserend, geen medicatie willen en onkosten. Meer dan de helft van de vrouwen (n=29) was na de bevalling op zoek geweest naar informatie over PPD. Negentig procent gaf aan een behandeling via internet te willen. Voorkeuren hierbij waren: vijftien tot dertig minuten per keer, een paar keer per week, aanleren van coping strategieën en deelname in een chat-room met andere vrouwen onder leiding van een professional.

De auteurs concluderen dat internet een goed medium is om vrouwen met PPD na een gecompliceerde zwangerschap op te sporen en de knelpunten voor behandeling te omzeilen.