Han SN, Kesic VI, Van Calsteren K et al. Cancer in pregnancy: a survey of current clinical practice. Eur J Obstet Gynec Reprod Biol 2013;167:18-23

Directe link naar de samenvatting van het artikel

Verscheidene studies hebben aangetoond dat verschillende behandelingen voor kanker veilig kunnen worden toegepast tijdens de zwangerschap. Deze studie evalueerde de attitude en kennis van zorgverleners over de behandelingsmogelijkheden van kanker tijdens de zwangerschap. In 2011 is er een vragenlijst per e-mail gestuurd aan zorgverleners verspreid over Europa. Van de 246 ingevulde vragenlijsten konden er 142 worden meegenomen in de analyse; bij de overige 104 waren de vragen over kanker in de zwangerschap niet ingevuld. De respondenten waren voornamelijk oncologen en gynaecologen en zij werkten samen in 29 Europese en 12 niet-Europese landen. Ruim de helft van de klinieken/ziekenhuizen waar de respondenten werkten, behandelt minder dan vijf zwangere kankerpatiënten per jaar.

Een grote meerderheid van de respondenten (94%) vond dat een multidisciplinair team verantwoordelijk moet zijn voor de zorg van zwangere kankerpatiënten. Er bleek geen consensus over de behandeling onder de respondenten. Een groot deel was erg terughoudend om de behandeling te starten tijdens de zwangerschap; 37% van de respondenten gaf aan geen chemo- en/of radiotherapie te overwegen tijdens de zwangerschap. Bijna de helft van de specialisten (44%) zou zwangerschapsafbreking aanbevelen als de kanker werd gediagnosticeerd tijdens het eerste of aan het begin van het tweede trimester. Vervroegd inleiden om postpartum te kunnen starten met de kankerbehandeling had 58% als voorkeur. In deze studie kan het kennisniveau overschat kan zijn door ‘response bias’.

Er bestaan dus verschillen in de toegepaste behandelmethoden voor zwangere kankerpatiënten en deze lijken niet in overeenstemming te zijn met recente bewijzen. Vanwege het kleine aantal zwangere kankerpatiënten per kliniek/ziekenhuis, suggereren de auteurs dat centralisatie van deze zorg de kwaliteit kan verbeteren.