Caseload is een verloskundig zorgmodel op basis van kleinschaligheid en continuïteit van zorg en zorgverlener. Binnen het Australische zorgsysteem is dit geen standaard zorg en wordt deze niet vergoed door de verzekeraar. Desalniettemin kiezen vrouwen voor dit zorgmodel.

Deze studie onderzocht de motieven van vrouwen die kozen voor een caseload model. Veertien vrouwen werden geïnterviewd en drie categorieën kwamen uit de analyse naar voren. 1. ‘Weten wat je wilt van de verloskundige’. Dit houdt in dat vrouwen continuïteit van zorg en zorgverlener  willen en behoefte hebben om een relatie op te bouwen met de verloskundige die gelijkgestemde ideeën over zwangerschap en geboorte heeft als de vrouw. 2. ‘Weten welke zorg je wilt tijdens zwangerschap en geboorte’. Dit houdt in dat vrouwen weten wat hun zorgopties zijn op fysiologisch en op medisch gebied en dat hun partner hierin betrokken wordt. 3. ‘Vrijheid om zelf op onderzoek uit te gaan om te bereiken wat je wilt’. Participanten willen weten of de verloskundige bereid is om af te wijken van richtlijnen en zij willen actief betrokken worden in besluitvorming rondom zorg.

Het blijkt dat vrouwen voorkeur hebben voor het caseload model omdat zij vinden dat dit beter past bij hun individuele wensen, betrokkenheid in zorg en besluitvorming optimaliseert en hun vrijheid in keuze vergroot.