Bilder DA, Bakian AV, Viskochil J et al. Maternal prenatal weight gain and autism spectrum disorders. Pediatrics 2013;132:e1276-e1283. DOI: 10.1542/peds.2013-1188
Directe link naar de samenvatting van het artikel.

In de etiologie van autisme kan een verstoring in de hormoonhuishouding van het ongeboren kind een rol spelen. Die verstoring ontstaat mogelijk door interactie van omgevings- en genetische risicofactoren. Daarom onderzocht deze Amerikaanse studie het verband tussen BMI voor de zwangerschap en gewichtstoename in de zwangerschap en het risico op autisme.

De onderzoekers gebruikten twee cohorten, waarbij zij controleerden voor verstorende variabelen, maar niet voor schilklierfunctie bij de moeder. Ten eerste vergeleken zij een cohort van autistische kinderen uit de gemeenschap van een deel van Utah (n =128) met 10.920 controles, gematcht op geslacht en leeftijd. Ten tweede vergeleken zij een op onderzoek gebaseerd cohort van kinderen in Utah (n=288) met hun niet-autistische broers en zussen (n=493). Dit laatste onderzoek gaf de mogelijkheid om extra te controleren voor factoren in de moeder zelf.
De onderzoekers vinden een significant verband tussen autisme en gewichtstoename in de zwangerschap in het eerste cohort (gecorrigeerde OR:1.10; 1.03-1.17)  en het tweede cohort (gecorrigeerde OR:1.17;1.01-1.35 voor elke 2,3 kilo gewichtstoename, gerekend vanaf het gewicht voor de zwangerschap). Bij subanalyses van autistische kinderen met een normaal IQ blijven de gevonden verbanden significant. Er is geen verband tussen BMI voor de zwangerschap en autisme.

De conclusie is dat het consistente, zij het bescheiden, verband tussen autisme en gewichtstoename in de zwangerschap de mogelijkheid biedt om gewichtstoename te gebruiken als biomarker voor onderliggende etiologie voor autisme. Daarom is verder onderzoek nodig naar het verband tussen autisme en gewichtstoename in de zwangerschap, onafhankelijk van BMI voor de zwangerschap.