Adams SS, Eberhard-Gran M, Eskild A. Fear of childbirth and duration of labour: a study of 2206 women with intended vaginal delivery. BJOG 2012;119:1238–1246 Directe link naar de samenvatting De angst van zwangeren om te bevallen heeft in toenemende mate de aandacht van zorgverleners. In Noorwegen worden zwangeren begeleid binnen een public health systeem. Tussen 2008 en 2012 werd in Oslo onderzoek gedaan bij zwangeren met een eenlingzwangerschap, die de Noorse taal beheersten en een vaginale baring beoogden. Vrouwen werden bij de echo van achttien weken gevraagd te participeren. De Wijma Delivery Expectancy Questionaire (W-DEQ) versie A werd bij 32 weken zwangerschap door 2.206 vrouwen per mail ingevuld en geretourneerd. Het afkappunt voor angst was een score ≥ 85. Uit de resultaten blijkt dat angst aanwezig was bij 165 vrouwen (7,5%). De bevalling duurde langer bij vrouwen die angstig waren: risk difference 1 uur en 32 minuten ten opzichte van vrouwen die geen angst hadden (p<0.001). Na analyse, rekening houdend met de confounders (pariteit, counseling, epiduraal, sectio, geboortegewicht) bleef de tijdsduur van de bevalling langer bij vrouwen met een W-DEQ ≥ 85: er was een verschil van 47 minuten (p<0.001). De regressiecoëfficiënt B bedroeg in de regressie-analyse (adjusted) 0.78 (p<0.01). Dat wil zeggen dat 60% (0.78²= 0.60) van de langere duur van de bevalling het gevolg is van de angst voor de bevalling. De conclusie is dat bij de begeleiding van vrouwen richting bevalling, het van groot belang is om de angst in kaart te brengen en mogelijk te reduceren.