Reid M, Lorimer K, Norman JE et al. The home as an appropriate setting for women undertaking cervical ripening before the induction of labour. Midwifery 27 (2011) 30-35
Directe link naar de gratis full text versie in Midwifery

In het Princess Royal Maternity Hospital in Glasgow werd een kwalitatief onderzoek gedaan naar tevredenheid over cervicale rijping thuis, voorafgaand aan een inleiding van de baring. Het onderzoek maakt deel uit van een groter onderzoek; een RCT (Bollapragada 2007) naar de cervicale rijping met behulp van nitric oxide doner (40 g IMN) ten opzichte van een placebo. Er werd gekeken naar klinische en economische factoren en de tevredenheid van de zwangeren. Tussen maart 2005 en december 2006 werden 350 vrouwen geïncludeerd in de RCT-studie met als inclusiecriteria: eenlingzwangerschap, hoofdligging, Bishopscore 7, ≥ 37 weken zwanger en de bereid heid om vaginaal tabletten bij zichzelf in te brengen. Om de verwachtingen en meningen van de vrouwen te peilen werd een vragenlijst en een diepte-interview afgenomen.

In de twintig interviews (achteraf tien vrouwen met interventie) kwam aan de orde: de informatie voorziening vooraf, het inbrengen van de medicatie thuis en de vraag of vrouwen opnieuw zouden kiezen voor deze manier van voorbereidend inleiden. Alle vrouwen waardeerden de mogelijkheid om thuis de cervixrijping te kunnen doen. Het afwachten thuis had een rustgevende invloed op het geheel. Ze voelden zich vrij om te doen wat ze wilden en het was toch veilig voor hun idee. Twee vrouwen hadden wat last met het vaginaal inbrengen van de tabletten. De meest voorkomende bijwerking was hoofdpijn. Alle vrouwen zouden de behandeling in een volgende zwangerschap weer op deze manier doen.