Söhnchen N, Melzer K, Martinez de Tejada B et al. Maternal heart rate changes during labour. European Journal of Obstetrics & Gynaecology and Reproductive Biology. 2011; 158:173-178
Directe link naar de samenvatting in EJOG

De conditie van zwangere vrouwen wordt mogelijk minder doordat steeds meer vrouwen een zittend beroep hebben en tijdens de zwangerschap minder bewegen. Een gebrek aan conditie zou kunnen leiden tot relatief grotere cardiovasculaire belasting tijdens de baring en verminderd uithoudingsvermogen van de moeder bij het persen. In het onderzoek is bij 30 gezonde zwangere vrouwen de reservecapaciteit van de hartfrequentie gemeten (maximale hartfrequentie minus frequentie in rust) en gerelateerd aan fysieke activiteit in het derde trimester. Het onderzoek werd uitgevoerd in een universitaire kliniek in Geneve.

De gemiddelde rustfrequentie was 64 ±6 slagen per minuut. Tijdens het persen hadden alle vrouwen een forse toename van de frequentie: tot gemiddeld 157 ±21 slagen per minuut. Dit betekende een matige tot zware fysieke inspanning, vergelijkbaar met die bij fietsen of hardlopen. 20% van de vrouwen kwamen hiermee uit op meer dan 90% van hun reserve frequentie, bij de helft van de vrouwen was dit meer dan 70%. Vrouwen die fysiek minder actief waren in het derde trimester bereikten een hoger percentage van de reserve frequentie van de hartslag dan vrouwen die meer actief waren geweest.
De auteurs concluderen dat het cardiovasculaire risico tijdens de uitdrijving voor fysiek minder actieve vrouwen mogelijk verhoogd is. Voor gezonde vrouwen is het aan te bevelen tijdens de zwangerschap fysiek actief te blijven, zodat ze voldoende cardiovasculaire reserve hebben voor de fysieke inspanning van de baring.