Verloskundigen, kraamverzorgenden en consultatiebureaus komen in principe elke dag cliënten tegen die overleveraars zijn van seksueel misbruik op kinderleeftijd.

Gutteridge K.
‘From the deep’ Surviving child sexual abuse into adulthood:
consequences and implications for maternity services.

Midirs Midwifery Digest, 2009, Vol. 19, 1: 125-129
Te bekijken voor abonnees via de site van Midirs 

Verloskundigen, kraamverzorgenden en consultatiebureaus komen in principe elke dag cliënten tegen die overleveraars zijn van seksueel misbruik op kinderleeftijd. Dat is gegeven de prevalentie van seksueel misbruik van kinderen onvermijdelijk. Daarnaast kunnen hulpverleners zelf ook overleveraars zijn. Seksueel misbruik is vaak een ‘stille’ of ‘verzwegen’ last die vrouwen met zich meedragen.

In dit artikel wordt het werk van Sanctum Midwives in Engeland beschreven: een groep verloskundigen die zich bezig houden met het verhogen van de bewustwording rond seksueel misbruik op kinderleeftijd in relatie tot verloskundige zorg. In het artikel wordt ingegaan op de aard van het seksueel misbruik in de jeugd en op de effecten die het kan hebben als een overleveraar zelf zwanger wordt. Sanctum Midwives is gericht op het verbeteren van de zorg aan cliënten met een dergelijk verleden. Het is niet een makkelijk onderwerp om aan de orde te stellen. Maar het goed informeren en opleiden van zorgverleners kan ervoor zorgen dat deze cliënten niet nog verder beschadigd worden en goede zorg krijgen. En het kan deze groep vrouwen ook helpen bij het bespreekbaar maken van deze verzwegen last.