Het Regionaal Consortium (RC) is een samenwerkingsverband waarin nagenoeg alle ketenpartners in de geboortezorg in de regio Zuidwest Nederland zijn vertegenwoordigd. Vanuit het RC worden momenteel twee onderzoeken uitgevoerd:

  • ‘Gestructureerde zorg voor kwetsbare zwangeren in Zuidwest Nederland’ en
  • ‘Gezond werken tijdens de zwangerschap: Maak er werk van!’

Beide onderzoeken alsook het RC worden gefinancierd door ZonMw. Daarnaast werken we vanuit het RC hard aan een onderzoeksproject dat gericht is op het onderbouwen van het beroep van kraamverzorgende en op het onderzoeken van de effectiviteit van kraamzorg.

Voor het onderzoek naar zorg voor kwetsbare zwangeren hebben we – op basis van een aantal studies die we hebben uitgevoerd én een aantal daaropvolgende veldraadplegingen – een blauwdruk ontwikkeld voor de regio Zuidwest Nederland waarmee we de zorg voor zwangeren met psychosociale problematiek alsook de samenwerking met Veilig Thuis verder vorm hebben gegeven en ook hebben gestructureerd.

Momenteel maken we een vertaalslag van die blauwdruk naar ieder VSV in Zuidwest Nederland. Zo wordt per VSV niet alleen duidelijk wie wanneer waar verantwoordelijk voor is, maar handelen alle betrokken zorgverleners ook op een vergelijkbare manier.

ZonMw heeft onlangs een extra subsidie beschikbaar gesteld, een zogenaamde ‘verspreiding- en implementatie impuls’ (VIMP) om dit mogelijk te maken.

Kijk voor meer informatie op: www.regionaalconsortium.nl