Het Regionaal Consortium Zwangerschap & Geboorte Zuidwest Nederland heeft een blauwdruk ontwikkeld waarmee integrale zorg aan kwetsbare zwangeren gestructureerd kan worden vormgegeven.

Deze blauwdruk kan worden gebruikt als raamwerk bij het verlenen van zorg aan kwetsbare zwangeren.
Het is een zogenaamd ‘standaard zorgpad’ wat betekent dat het kan worden gebruikt als raamwerk bij het verlenen van zorg aan kwetsbare zwangeren. Het betekent ook dat de blauwdruk moet worden vertaald naar de lokale context (het VSV) om er in de praktijk mee te kunnen werken.

In Zuidwest Nederland is dit voor een groot deel van de VSV’s gerealiseerd en is bovendien een training aangeboden aan de VSV’s. De ontwikkelaars ontvingen veel positieve reacties ook van buiten de eigen regio en kregen verzoeken van verschillende VSV’s om met de blauwdruk aan te slag te kunnen gaan. Om deze VSV’s ook te kunnen ondersteunen bij het implementeren van de blauwdruk, is met financiering van ZonMw daarom nu een kort filmpje ontwikkeld.

http://www.regionaalconsortium.nl/nl/blauwdruk

Meer weten? Neem dan contact op met Angelica Venekamp, coördinator Regionaal Consortium via regionaalconsortium@hr.nl