Lokale protocollen zijn de meest gebruikte kennisbronnen voor het maken van beleid door verloskundigen. Deze protocollen zijn niet altijd toegesneden op de relatief gezonde populatie vrouwen in de verloskundigenpraktijk.

Ondertussen ontwikkelt de verloskunde zich naar integrale geboortezorg, waarin cliëntgerichte zorg en gezamenlijke besluitvorming centraal staan. Dit betekent dat verloskundigen met iedere cliënt op basis van gezamenlijke besluitvorming moet kunnen overleggen of bestaande zorgafspraken en protocollen passend zijn bij de individuele zorgvraag.

Verloskundigen hebben kennis en vaardigheden nodig om op basis van wetenschap, expertise en behoeften van de cliënt te komen tot passende zorg. De verloskunde academies AVM en AVAG ontwikkelen in samenwerking met de KNOV een duurzame kennisinfrastructuur om verloskundigen te ondersteunen bij het evidence based werken.

Deze kennisinfrastructuur heeft twee speerpunten:

  1. Beschikbare wetenschappelijke literatuur over verloskundige onderwerpen aanvullen met up-to-date kennis uit de verloskundige praktijk (onder andere uit VeCaS) en het resultaat beschikbaar stellen aan de beroepsgroep.
  2. Het ondersteunen van verloskundigen bij het verbeteren van Evidence Based Midwifery-vaardigheden. Hiervoor wordt een training ontwikkeld die grotendeels online wordt aangeboden aan groepen verloskundigen en studenten in zogenaamde Blended Practice Communities (BPC’s)

De eerste twee BPC’s zijn inmiddels gestart rondom het thema obesitas en de eerste bijeenkomst heeft plaatsgevonden. Deelnemers hebben kennis gemaakt met Evidence Based Midwifery (EBM) en vanuit EBM perspectief gekeken naar hun lokale Obesitas-protocollen en praktijkcijfers. Ook hebben ze kennisgemaakt met een vernieuwde factsheet Obesitas. In een e-learning gaan de deelnemers hun EBM vaardigheden verdiepen.

Na deze e-learning (zelfstudie) gaan de deelnemers in twee online sessies aan de slag met de implementatie van de verkregen kennis. Vertaling van de facts naar gezamenlijke besluitvorming met cliënten en naar multidisciplinaire zorgafspraken staan hierin centraal. Na de ontwikkeling van de vernieuwde factsheet Obesitas komt deze ter beschikking voor de beroepsgroep via de KNOV.

Het ontwikkelen van deze BPC’s is onderdeel van het RAAK project Passende zorg bij zwangerschap; Innovatie in kennissynthese 

 

 

 

 

 

 

 

Lectoraat Midwifery Science, Academie Verloskunde Maastricht – Zuyd

Het lectoraat Midwifery Science wil fysiologische zwangerschap en geboorte bevorderen met als doel een gezonde start van een nieuw leven voor kinderen en hun ouders. Wij doen dit door het vormgeven en uitvoeren van interdisciplinaire projecten en onderzoek in samenwerking met partners op het gebied van de geboortezorg zoals organisaties op het gebied van de geboortezorg, verloskundige zorgverleners, overige professionals en (aanstaande) ouders.

Het lectoraat bestaat uit: lector Marianne Nieuwenhuijze, professor Raymond de Vries, en onderzoekers Luc Budé, Franka Cadee, Darie Daemers, Tamar van Haaren, Marijke Hendrix, Irene Korstjens, Evelien van Limbeek, Astrid Merkx, Pien Offerhaus, Anneke Pouwels, Suzanne Thompson, Maaike Vogels en Bert Zeegers.