In Canada is de prevalentie van obese vrouwen in de zwangerschap 11-21% en het is uitdagend voor gezondheidsprofessionals om hierop beleid te maken. De hypothese van deze studie (2005-2010) was dat obese vrouwen minder vaak starten met borstvoeding. Er is een cohort van 7.866 vrouwen uit Quebec City area benaderd waarvan vrouwen minimaal eenmaal borstvoeding gegeven hebben voordat zij het ziekenhuis verlaten. In de analyse zaten 6.592 vrouwen.

Tussen de 24-28 weken vulden vrouwen vragenlijst in over (medische) achtergrondgegevens. Er waren 4.105 vrouwen met een normaal gewicht, 337 vrouwen met ondergewicht, 1317 vrouwen met overgewicht en 833 obese vrouwen. Vrouwen met obesitas waren minder hoog opgeleid en hadden een lager inkomen.

In totaal starten 5.701 vrouwen (86,5%) met borstvoeding. Obese vrouwen starten 20% niet met borstvoeding vergeleken met 12% vrouwen met een normaal gewicht (RR 1.69; 1.44-1.98). Dit blijft significant na aanpassing voor basiskarakteristieken, obstetrische en neonatale karakteristieken (1.22; 1.04-1.42). Er zijn geen associaties aangetoond tussen het al dan niet starten met borstvoeding als je vrouwen met onder- en overgewicht vergelijkt met een normaal gewicht.

Er is een sterke associatie tussen vrouwen die prenataal al geen borstvoeding wilden geven en het niet starten postpartum en dit geldt voor alle BMI-klassen. Als je deze resultaten ziet is het van belang om obese vrouwen prenataal en direct postnataal beter te begeleiden om toch borstvoeding te gaan geven postpartum.