Hofmeyr GJ, Lawrie TA, Atallah ÁN et al. Calcium supplementation during pregnancy for preventing hypertensive disorders and related problems. Cochrane Database of Systematic Reviews 2014, Issue 6. Art. No.: CD001059. DOI: 10.1002/14651858.CD001059.pub4.
Directe link naar de volledige gratis versie van het artikel.

Hypertensieve zwangerschapscomplicaties zijn een belangrijke oorzaak voor maternale en perinatale morbiditeit en mortaliteit. Uit onderzoek is gebleken dat calciumsuppletie tijdens de zwangerschap de kans op deze complicaties en gevolgen daarvan verkleint. Deze review is een samenvatting van bewezen effecten van calciumsuppletie versus placebo of geen calcium. De calciumdosering varieerde van minder dan één gram tot meer dan één gram per dag en werd gestart voor 34 weken. Er zijn dertien RCT’s geïncludeerd (15.730 participanten) die het effect hebben onderzocht van meer dan één gram calciumsuppletie per dag. Tien geïncludeerde RCT’s (2.234 participanten) onderzochten het effect van minder dan één gram.

Bij suppletie met meer dan één gram komt hypertensie significant minder vaak voor (RR:0.65;0.53-0.81). Pre-eclampsie eveneens (RR:0.45;0.31- 0.65). Voor vrouwen met een lage calciuminname en een verhoogd risico op hypertensieve zwangerschapscomplicaties is dit effect nog groter. De kans op een premature partus is verlaagd (RR:0.76;0.60-0.97). De kans op een HELLP syndroom daarentegen is groter (RR:2.76;1.05- 6.82). Het absolute voorkomen van HELLP syndroom blijft echter laag. De studies zijn sterk heterogeen en het bewijs wordt mogelijk overschat. Studies die hebben gekeken naar het effect van minder dan één gram calciumsuppletie vinden een significant verminderde kans op hypertensie, pre-eclampsie, laag geboortegewicht en opname op de NICU. Dit bewijs is echter gelimiteerd.

Een hoge dosis calciumsuppletie verkleint de kans op pre-eclampsie en gerelateerde premature partus. Nadelen zijn niet gevonden. Verder onderzoek naar de ideale dosis calciumsuppletie is nodig. De WHO adviseert anderhalf tot twee gram calciumsuppletie per dag voor zwangere vrouwen met een lage calciuminname.