Op donderdag 10 december vindt voor de 4e keer het onderzoekscongres van Kennispoort Verloskunde plaats in het Educatorium van de Universiteit Utrecht. Het centrale thema dit jaar is Veiligheid. Verdeeld over plenaire presentaties en parallelsessies wordt actueel onderzoek gepresenteerd over o.a. de veiligheid van het systeem (verwijzen en meten), de veiligheid van het kind, de moeder en de verloskundige, geweld en perinatale sterfte.

Op donderdag 10 december vindt voor de 4e keer het onderzoekscongres van Kennispoort Verloskunde plaats in het Educatorium van de Universiteit Utrecht. Het centrale thema dit jaar is Veiligheid. Verdeeld over plenaire presentaties en parallelsessies wordt actueel onderzoek gepresenteerd over o.a. de veiligheid van het systeem (verwijzen en meten), de veiligheid van het kind, de moeder en de verloskundige, geweld en perinatale sterfte.
Behalve deze themasessies is Kennispoort hét congres voor iedereen die zich in één dag wil informeren over het actuele onderzoek in Nederland met directe relevantie voor het verloskunde domein. Belangrijk onderdeel daarbij is de postersessie.

Uitnodiging postersessie
De congrescommissie nodigt onderzoekers uit om deel te nemen aan de postersessie tijdens Kennispoort 2009. Er is dit jaar ruimte voor circa 25 bijdragen, die samen een interessante dwarsdoorsnede vormen van het actuele verloskundig onderzoek in Nederland. De congrescommissie maakt een selectie uit de aanmeldingen en brengt alle indieners daarvan op de hoogte.

Uw aanmelding voor de postersessie kunt u mailen naar e.spelten@kvv.slz.nl. Vermeld daarbij de belangrijkste aspecten uit de samenvatting: auteurs & instellingen, titel en een samenvatting van maximaal 300 woorden (onderzoeksvraag, methode, resultaten en conclusie). Grafieken en/of illustraties worden niet bijgevoegd. De deadline voor het aanleveren van de abstracts is vrijdag 2 oktober. U ontvangt uiterlijk 9 oktober een reactie van de congrescommissie.

De organisatie draagt gratis zorg voor het afdrukken van uw poster t.b.v. het congres. Deelnemers aan de postersessie hebben 10 december kosteloos toegang tot het gehele congres.