In het Rapport van de Stuurgroep Zwangerschap en Geboorte ‘Een goed begin’ is het eerste opgenomen speerpunt: Moeder en kind in de hoofdrol: “Luister naar de verwachtingen, angsten van de zwangere en betrek actief haar leefomgeving. Hierdoor krijgt de zorg een lerend karakter waarin naast de medische ook de (psycho)sociale aspecten de juiste aandacht krijgen”.

Dit speerpunt is overeenkomstig met het concept Client Centered Care, een zorgconcept waarin de verloskundige met zijn of haar kennis en kunde een zorgrelatie heeft met de zwangere die de expert is van haar eigen leven, leefomgeving, behoeften en (on)mogelijkheden. Een zorgconcept wat wij als Verloskunde Academie Rotterdam ondersteunen en implementeren in ons curriculum.

De concept en theorie vormende onderzoeken vormen het framework voor de inpassing van Client Centered Care in het curriculum en worden uitgevoerd door hoofddocent en docent-onderzoekers. Studenten kunnen aansluiten bij lopende onderzoeken of, parallel lopend aan deze studies, explorerend en beschrijvend onderzoek uitvoeren om bij te dragen aan de body of knowledge. Onderzoek door studenten wordt verricht binnen hun afstudeeropdrachten of binnen het Honours programma.
Meer informatie: j.a.c.a.fontein-kuipers@hr.nl