Mbah AK, Alio AP, Fombo DW et al. Association between cocaine abuse in pregnancy and placenta-associated syndromes using propensity score matching approach. Early Human Development 2012;88:333-337. Directe link naar de samenvatting.

Amerikaanse onderzoekers onderzochten het verband tussen cocaïnegebruik tijdens de zwangerschap en placenta-gerelateerde afwijkingen (PGA). Tussen 1998 en 2007 werden 5.026 cocaïnegebruikers gekoppeld aan 5.026 ‘controles’.

Onder PGA werd verstaan: placentaloslating, te weinig vruchtwater (oligohydramnios), placenta infarct, zwangerschapshypertensie, of (pre-)eclampsie.

Door de toepassing van ‘propensity score matching’ was de groep cocaïnegebruikers vergelijkbaar met de groep controles voor allerlei demografische kenmerken en zwangerschapscomplicaties.
PGA kwamen voor bij 18,2% van de cocaïnegebruikers en bij 13,0% van de controles (OR: 1.48, 1.33-1.66). Vrouwen die cocaïne gebruikten hadden vooral meer kans op placentaloslating (OR: 2.79, 2.19-3.55), placenta infarct (OR: 1.47, 1.16-1.87) en pre-eclampsie (OR: 1.33, 1.08-1.64).

Deze verbanden zijn sterker dan eerdere studies lieten zien. Een mogelijke verklaring kan zijn dat eerdere studies te kleine studie­populaties hadden of dat er sprake was van rapportagebias waardoor cocaïnegebruikers ten onrechte geclassificeerd waren als niet-
gebruikers.