Aune I, Dahlberg U, Ingebrigtsen O et al. Parents’ experiences of midwifery students providing continuity of care. Midwifery, 2012; 28: 432-438 Directe link naar de samenvatting van het artikel In Noorwegen werd in 2009-2012 op het Sør Trønbdelag University College een pilot gedaan waarbij zes studentverloskundigen in totaal 58 ouders begeleidden gedurende zwangerschap, partus en kraambed. Het doel van de studie was om kennis en beter inzicht te krijgen over hoe ouders continue begeleiding door verloskundestudenten waarderen. Defocus lag op de geboorte en de periode postpartum. Vier maanden na de geboorte werden groepsinterviews gehouden om de ervaringen van ouders in kaart te brengen: er was één focusgroep met acht vrouwen en twee waar vijf mannen aan deelnamen. Na analyse bleken er twee hoofdthema’s te zijn: ‘relationeel vertrouwen’ en ‘zich empowered voelen’. Beide thema’s hadden twee subthema’s: relationeel vertrouwen bestond uit ‘relationele continuïteit’ en ‘aan wezigheid’. Zich empowered voelen bestond uit ‘individuele zorg’ en ‘het aan kunnen’. Bij de vrouwen speelde empowerment vooral een rol in relatie tot de bevalling, bij de mannen in relatie tot het ouderschap. Derelationele verbondenheid met de studentverloskundige was voor vrouwen belangrijk gedurende het hele proces, terwijl bij mannen de focus lag op de geboorte. Beiden vonden het plezierig dat één persoon de zwangerschap en de bevalling begeleidde, die ook bij het kraambed langskwam. Ouders waren verrast over hoe goed dit model van continue begeleiding verlopen was. Door de positieve houding van de student voelden vrouwen zich gesteund en gemotiveerd.