Haider B, Olofin I, Wang M et al.Anaemia. Prenatal iron use, and risk of adverse pregnancy outcomes: systematic review and meta-analysis. BMJ 2013;346:f3443. DOI:10.1136/bmj.f3443
Directe link naar de samenvatting van het artikel

Naar schatting heeft wereldwijd 38% van de zwangere vrouwen een anemie, waarvan ongeveer de helft zijn oorsprong vindt in ijzergebrek. De aanbeveling van de WHO is dan ook om tijdens de zwangerschap ijzermedicatie te verstrekken. Er bestaat een verband tussen prenatale anemie en het risico op vroeggeboorte, maar vooralsnog kan er geen verband worden aangetoond tussen ijzersuppletie en geboorte-uitkomsten.

Batool en zijn collega’s hebben een systematische review verricht naar het effect van ijzersuppletie op verschillende maternale factoren zoals morbiditeit, hemoglobine gehalte en ook geboorte uitkomsten. Daarnaast keken zij naar een mogelijke dosis-responsrelatie tussen ijzersuppletie en de verschillende uitkomsten. Zowel de uitkomsten van gerandomiseerde controle studies als cohortstudies werden nader bestudeerd en verwerkt in een meta-analyse. Er werden 48 gerandomiseerde controle studies geïncludeerd, goed voor circa 17.793 vrouwen en 44 cohortstudies met in totaal ruim 1.8 miljoen vrouwen. De review heeft uitgewezen dat bij ijzersuppletie het risico op laag geboortegewicht signifi cant vermindert (RR 0.81; 0.71-0.93). Er is tevens een lineair verband tussen dosering van ijzer en het geboortegewicht: elke 10 mg toename van de dosering ijzer leidt tot een stijging van 15,1 (6.0-24.20) g. van het geboortegewicht. Ook is er een positief verband tussen het maternale hemoglobinegehalte en het geboortegewicht. Er is geen bewijs gevonden dat ijzersuppletie beschermt tegen vroeggeboorte.

De meta-analyse van de cohortstudies toont aan dat anemie in het eerste en tweede trimester van de zwangerschap leidt tot een signifi cant verhoogd risico op vroeggeboorte. Zeker in ontwikkelingslanden kan ijzersuppletie tijdens de zwangerschap een effectieve preventieve maatregel zijn om prenatale anemie en ijzergebrek, met alle gevolgen van dien, te voorkomen