Markova V, Sørensen J, Holm C et al. Evaluation of multi-professional obstetric skills training for postpartum hemorrhage Obstet Gynecol Scand 2012; 91:346–352.
Directe link naar de samenvatting

In december 2003 werd in het Universiteitsziekenhuis in Kopenhagen een multiprofessionele training voor het managen van een Hemor rhagie Post Partum (HPP) geïntroduceerd op de verloskamer. Dit onderzoek spitst zich toe op de evaluatie van de incidentie van een HPP vóór (2003), tijdens (2005) en na deze training (2007). Gemeten uitkomstmaten: het krijgen van een bloedtransfusie en de tijd die verstreek tussen indicatie stelling ‘vastzitttende placenta’ en chirurgisch ingrijpen. In de training werd gefocust op preventie en behandeling van een HPP. Er werd een database audit gehouden over 10.461 vrouwen die in de genoemde jaren bevielen in het ziekenhuis. Er werden 201 bloedtransfusies gegeven waarbij, na indeling naar oorzakelijkheid, 148 casus van bloedtransfusies bij HPP overbleven voor analyse. De hoeveelheid bloedtransfusies in de drie jaren waren respectievelijk: 1,5%, 1,6% en 1,2%. Er was geen verschil in bloedtransfusies na vaginale partus; na een sectio waren het er minder: 2,4%, 2,1% en 0,7% (p<0.01). De gemiddelde tijd tot het verrichten van een manuele placentaverwijdering (MPV) was 64, 70 en 75 minuten; de gemiddelde tijd van besluiten tot uitvoer van een MPV bleef gelijk. Conclusie: de training heeft geen effect gehad als je kijkt naar het optreden van een HPP. Om de tijdsduur te laten afnemen tussen het vaststellen en MPV-operatie zou de training gegeven moeten worden in samenwerking met de anesthesie en het OK-team.