De stelling in de afgelopen periode luidde: De eigen bijdrage voor een poliklinische bevalling voor vrouwen met een laag risico op complicaties, zou moeten worden geschrapt.

Aanleiding was de publicatie van het artikel ‘Provinciale verschillen in perinatale sterfte en reistijd tot ziekenhuis’ in het NTvG 2011;155:A2689. 50% is het eens met de stelling, 47% oneens en 3% weet het niet. We vroegen om een reactie aan epidemioloog Anita Ravelli, hoofdauteur van het artikel en werkzaam bij de afdeling Klinische Informatiekunde van het AMC.

“De uitslag is de mening van 62 personen die op Kennispoort hebben gestemd, dus een beperkte groep met een diverse achtergrond. De uitslag is duidelijk, 50% is voor en 50% tegen, dus geen consensus. De stelling is overigens niet geheel in overeenstemming met de zinsnede in het genoemde NTVG-artikel over provinciale verschillen. Wij hebben aanbevolen de eigen bijdrage voor een poliklinische bevalling te laten vervallen voor laag risico vrouwen, indien er sprake is van een reistijd naar het ziekenhuis van twintig minuten of meer. Ons onderzoek blijkt een reistijd van twintig minuten of meer in Nederland een risicofactor voor à terme perinatale sterfte en slechte uitkomst en (BJOG 2011). Lange reistijd is een belangrijke factor in de verklaring van provinciale verschillen in perinatale sterfte in Nederland. Mijn persoonlijke mening is dat een eigen bijdrage voor een poliklinische bevalling ook voor andere vrouwen met verhoogde risico's op perinatale sterfte heroverwogen zou moeten worden. Denk aan vrouwen woonachtig in achterstandswijken en vrouwen met een niet-Westerse achtergrond. Gelukkig lijkt deze discussie ingehaald door de uitspraak van de minister van VWS die op 17 maart 2011 stelde dat de poliklinische bevallingen worden opgenomen in het integrale tarief voor de verloskundige zorg.”

De stelling voor de komende periode luidt: De latente fase bestaat niet. Ga naar de Kennispoort-website voor de toelichting en om uw stem uit te brengen.